ETİK BİLDİRİMİ

Dergimiz akademik etik ilkelere uygun olarak bilimsel makalelerin çift kör hakem yöntemiyle değerlendirilerek yalnızca hakemler tarafından olumlu raporlanan  özgün eserlerin yayınlandığı ve eserlerin yazım sürecindeki verilerin genel kabul görmüş etik kurallara uygun olarak toplanmış olması önceliği olan bilimsel bir dergidir.