Amaç ve Kapsam

ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, IEDSR DERNEĞİ tarafından yayınlanan açık erişimli, hakemli, uluslararası dizinli bir dergidir. Ana hedefi uluslararası akademisyenler için entelektüel bir platform sağlamaktır. Beşeri ve sosyal bilimlerde disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeyi ve beşeri ve sosyal bilimlerde dünyanın önde gelen dergisi olmayı hedeflemektedir.

Dergi siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, medya çalışmaları, işletme, iktisat, felsefe, psikoloji, kamu yönetimi, sosyoloji, sosyal refah, edebiyat, dini çalışmalar, görsel sanatlar, kadın çalışmalar, antropoloji, kurumsal yönetim, kriminoloji, kültürlerarası çalışmalar, demografi, kalkınma çalışmaları, eğitim, coğrafya, tarih, endüstriyel ilişkiler gibi beşeri bilimler ve sosyal bilim alanlarında araştırma makaleleri yayınlamaktadır.

ISPEC Uluslararası Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Dergisi orijinal bildiriler, inceleme çalışmalar, kavramsal çerçeve, analiz ve simülasyon modelleri, vaka çalışmaları, ampirik araştırmalar, teknik notlar ve kitap incelemeleri yayınlamaktadır. Beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki önemli konulara Özel sayılarda yayınlanmaktadır.