Views of School Principals and Teachers on Using Artificial Intelligence in Education


Abstract views: 1834 / PDF downloads: 1374

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7766578

Keywords:

Education 4.0., Artificial Intelligence, Education Management, Education and Technology

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta okullarda görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerin yapay zekanın eğitimde kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın amacına uygun olarak 8 okul müdürü ve 8 öğretmen ile maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiş, analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Okul müdürleri ve öğretmenlerin yapay zekanın eğitimde kullanımına ilişkin görüşlerinin analizinde şu aşamalar izlenmiştir; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması. Bu çalışmada okul müdürleri ve öğretmenlerin yapay zekanın eğitimde kullanımını bir fırsat olarak tanımladıkları; farklı alanlarda fayda sağlayacaktır.

References

Afshari, M., Bakar, A. K., Luan, W., Samah, B. Ve Fooi, F. (2009). School Leadershıp And Informatıon Communıcatıon Technology. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 82.

Efe, A. vd. (2018). Yapay Zeka Ve Eğitim 4.0 Perspektifinde Mesleki Ortaöğretimde Kodlama Ve Robotik Eğitimine Bakış. FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 2.

Ekinci, A., Bindak, R. ve Yıldırım, M. C. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki sorunlarına empatik yaklaşımlarının ikili karşılaştırmalar metodu ile incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 762.

Elçi, A. ve Vural, M. (2017). Öğretim Elemanı 4.0: Öğretim Elemanının Değişen Rolü ve Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme. Mediterranean International Conference on Social Sciences s:494.

Evans, C. (2013). Making Sense of Assessment Feedback in Higher Education. Review of Educational Research, 83(1), [Çevrim-içi https://doi.org/10.3102/0034654312474350], Erişim tarihi: 05.10.2019.

Hussin, A. (2018). Education 4.0 Made Simple: Ideas For Teaching. International Journal of Education & Literacy Studies, 92.

Karataş, H. (21.01.2017). Endüstri 4.0’ın Eğitim 4.0’A Yansımaları. [Çevrim-içi http://www.marmaragazetesi.com/endustri-4- 0in-egitim-4-0a-yansimalari-981yy.htm], Erişim tarihi: 05.10.2019.

Kay, J. (2015). Whither or wither the AI of AIED? AIED 2015 Workshop Proceedings, 1.

Kayri, M. Ve Aydın, F. (2018) Yapay Zeka Temelli Eğitsel Veri Madenciliği. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi Bildiri Kitapçığı, 53.

Kent, E. (2016). Endüstrinin Gelişimine Bakış. Endüstri 4.0 Platformu, 19 Mart 2016. [Çevrim-içi http://www.endustri40.com/endustrinin-gelisimine-bakis/] Erişim tarihi: 20.05.2019.

Koşar, S., Sezgin, F. ve Aslan, H. (2013). Okul Müdürlerinin Resmî Görev Tanımlarının Dışında Olduğunu Düşündükleri İşlere İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 159.

Levin, D. (2017). How Artificial Intelligence Can Help Us Solve the 33-Year-Old “Two-Sigma Problem. [Çevrim-içi https://www.huffpost.com/entry/how-artificial-intelligence-can-help-us-solve-the-33_b_59c2a862e4b0be1b32c1965a], Erişim tarihi: 10.02.2018

New Brightspace Insights™ Empowers Instructors with Data from Across the Entire Education Ecosystem, Enabling Them to Predict Learners at Risk Then Help Them in Real-Time. (2015, 16 Haziran). [Çevrim-içi https://www.d2l.com/newsroom/releases/new-brightspace-insights-empowers-instructors/ ], Erişim tarihi: 20.04.2019.

Öztemel, E. (2018). Eğitimde Yeni Yönelimlerin Değerlendirilmesi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 25, 27.

Parlak, B. (2017). Dijital Çağda Eğitim: Olanaklar Ve Uygulamalar Üzerine Bir Analiz. Süleyman Demirel University, Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 22(15), 1741.

Pehlivan, B. (2018). Yapay Zekanın Eğitimdeki 10 Kullanım Alanı. [Çevrim-içi http://www.socialbusinesstr.com/2018/03/15/yapay-zekanin-egitimdeki-10-kullanim-alani/], Erişim tarihi: 22.05.2019.

Shabbir, J. & Anwer, T. (2018). Artificial Intelligence and its Role in Near Future. Cornell University, 1.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2023-03-25

How to Cite

DEMİR DÜLGER, E., & GÜMÜŞELİ, A. İlker. (2023). Views of School Principals and Teachers on Using Artificial Intelligence in Education. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(1), 133–153. https://doi.org/10.5281/zenodo.7766578

Issue

Section

Articles