Article Processing Charge

The publication processing fee for a research paper is 50 USD. The publication fee is charged only for accepted paper. The author/corresponding author has to pay the publication as per the method determined by the executive editorship. The author will get official receipt of publication fee with proper seal and signature.

 

(Dergimiz makale başvuru ücreti 280 TL'dir (ücret ÜAK’ın doçentlik kriterleri gereği ücret peşin olarak alınmaktadır). Makalenizi sistemimiz üzerinden yükledikten sonra editörümüz sizinle iletişime geçerek ödeme hakkında bilgi verecektir. Dergi başvuru ücreti dışında, makalenizin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir
ÜAK’ın 7 Mart 2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar metni aşağıdaki gibidir
Aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir:
• Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler
• Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler
• Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler
İlgili link aşağıdadır (44. Madde)
http://www.uak.gov.tr/duyuru/2020E_S%C4%B1kcaSorulanSorularveCevaplar%C4%B1_14102020.pdf