FINANCIAL DEEPENING AND FINANCIAL DEEPENING EFFECT ON ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY


Abstract views: 291 / PDF downloads: 327

Authors

  • Salih ÖZTÜRK Prof. Dr., Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, salihozturk@nku.edu.tr
  • Gözde TUĞAN Arş, Gör., Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, gozde.tugan@hku.edu.tr

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol1iss1pp1-27

Keywords:

financial deepening, financial liberalization, economic growth, causality analysis

Abstract

This study presents the conceptual framework The first financial deepening. Financial liberalization to financial deepening is a factual process consists of three stages, such as financial globalization and financial innovation. After giving information about each stage, opening the indicators to be used in the measurement of financial deepening has accelerated.

In the literature, particularly in the focus of studies on the subject after 1990 there is a positive relationship between financial deepening and growth. Many studies have revealed that financial deepening is the cause of economic growth. Between the years 1986-2010 to assess the status of Turkey in terms of this relation is given to economic growth and financial deepening relations in Turkey. Causality analysis was performed using E-views software package.

References

Allen, F. and Gale, D. (2001). Comparing financial systems. (First Edition), London: MIT Press Book.

Altunöz, U. (2013). Türkiye’de enflasyon, büyüme ve finansal derinleşme ilişkisinin ampirik analizi. KSÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), 175-195.

Aslan, Ö. ve Küçükaksoy, İ. (2006). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama. Ekonometri ve İstatistik, 4, 12-28.

Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M. (2010). Finansal yönetim. Eskişehir: Detay Yayıncılık.

BDDK (2006), Finansal Sektör Değerlendirmesi, Finansal Piyasalar Raporu, BDDK Yayınları, İstanbul.

Darıcı, H.K. (2009). Finansal derinleşme ve ekonomik büyüme ilişkisi: gelişmekte olan piyasalar örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi: Zonguldak.

Erim, N. ve Türk, A. (2005). Finansal gelişme ve iktisadi büyüme. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 21-45.

Kalkınma Bakanlığı. Başlıca Parasal Göstergeler. www.kalkinma.gov.tr

Kaya, V. ve Yılmaz, Ö. (2005).Finansal küreselleşme-para krizi nedenselliği ve para krizlerin tahmin edilebilirliği: Türkiye, 1990-2002. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 33.

OECD. Gross domestic product (GDP). http://data.oecd.org/

Oktayer, A. (2007). Finansal derinleşmenin ekonomik performans üzerine etkileri: teori ve Türkiye uygulaması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi: İstanbul.

Onur, S. (2005). Finansal liberalizasyon ve gsmh büyümesi arasındaki ilişki. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 127-152.

Oruç, S. (2013). Finansal derinleşme, ekonomik büyüme ve Türk finans sistemi: 1990-2010. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi: Niğde.

Öztürk, N., Barışık, S. ve Darıcı, H.K. (2010). Gelişmekte olan piyasalarda finansal derinleşme ve büyüme ilişkisi: panel veri analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12(6), 95-119.

Parasız, İ. (2009). Para banka ve finansal piyasalar.(9. Baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi.

SERPAM (2013). Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu. Araştırma Raporları, http://serpam.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/02/SPR_2012.pdf

Tarı, R. (2011). Ekonometri. (7. Baskı), Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

TCMB (2007). Para arzı sunumu. 2007/01 Tarihli Düzenleme Raporu, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/86726b86-d2a5-413a-8c10a8e9a3f18ab8/paraarz%C4%B1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=86726b86-d2a5-413a-8c10-a8e9a3f18ab8.

TÜİK.. Temel İstatistikler: Ulusal Hesaplar www.tuik.gov.tr

Yetiz, F. (2008). Finansal sistemin yapısı, finansal derinleşme ve ekonomik büyüme ilişkisi, Türk finans sistemi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi: Adana.

Yılmaz, Ö., Kızıltan, A. ve Kaya, V. (2005). İktisadi krizlerin kuramları, finansal küreselleşme ve para krizleri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24, 77-96.

Published

2017-12-01

How to Cite

Salih ÖZTÜRK, & Gözde TUĞAN. (2017). FINANCIAL DEEPENING AND FINANCIAL DEEPENING EFFECT ON ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 1(1), 1–27. https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol1iss1pp1-27

Issue

Section

Articles