Investigation of Secondary School Students' Utilization Levels of Information Technologies in Terms of Different Variables


Abstract views: 473 / PDF downloads: 196

Authors

  • Enes Abdurrahman BİLGİN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği Bölümü Van, Türkiye Orcid: 0000-0003-3003-9259, enesbilgin@yyu.edu.tr

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol5iss2pp178-188

Keywords:

Information Technologies, secondary school students, Van province.

Abstract

Nowadays, thanks to the developing and widespread technological opportunities, information technologies have begun to be widely used by students and teachers at all levels of education. These technologies are especially important for secondary school students, for whom concretization is of great importance. In this context, this study aimed to examine the utilization levels of middle school students in information technologies. For this purpose, scanning model, which is one of the quantitative research methods, was preferred. The "Information Technology Utilization Scale" developed by Özmusul (2011) for secondary school students was used as a data collection tool in the study. The reliability coefficient for the scale was reported as 0.85 and it has a four-point Likert type. On the other hand, the participants consisted of 59 students who were determined by the appropriate sampling method and studying at secondary schools in Erciş district of Van province in the fall semester of the 2019-2020 academic year. In the study, how the students' level of using information technologies differ according to factors such as gender, class, general success level, parental education level and internet access was also analyzed statistically. During the data analysis process, normality tests, , Mann Whitney U test and one-way analysis of variance tests were used and the results were interpreted according to the 5% significance level. According to the findings, it was concluded that the students generally benefited from information technologies at a rate of 73%. In addition, it was concluded that these levels did not change significantly according to the students 'general grade averages, parents' education levels and other variables examined, but female students had a significantly higher level of use than male students.

References

Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24). Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87822

Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan eğitime İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129.

Baysan, E., Bayra, E. ve Demirkan, Ö. (2018). Teknoloji destekli işbirliğine dayalı eğitim ortamları araştırmalarına ilişkin içerik analizi (2010-2015). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 1-22. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/sakaefd/issue/38142/270404

Çetin, Y. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2019). Teknoloji destekli probleme dayalı öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi. Journal of Computer and Education Research, 7(13), 13-34. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/jcer/issue/44941/494907

Engin, A. O., Tösten, R. ve Kaya, M. D. (2010). Bilgisayar destekli eğitim. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 69-80. Eşirim Adresi: https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/005/6_0.pdf

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (9. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Metin, E. M. (2018). Eğitimde Teknoloji Kullanımında Öğretmen Eğitimi: Bir Durum Çalışması. Journal of STEAM Education, 1(1), 79-103. Erişim Adresi : https://dergipark.org.tr/en/pub/steam/issue/37516/427032

Özmusul, M. (2011). Bilişim teknolojilerinden yararlanma ölçeğinin geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 1-17. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29342/313989

Sarıgöz, O. (2012). Bilgi toplumunun eleştirisi ve Türkiye’de modern eğitimin gerçekleştiremedikleri. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 2(1), 72-84. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/ejovoc/issue/5394/73161

Yeşilorman, M. ve Firdevs, K.(2014). Bilgi Toplumunun Teknolojik Temelleri Üzerine Eleştirel Bir Bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 117-133. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/firatsbed/issue/17003/177649

Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24). Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87822

Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan eğitime İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129.

Baysan, E., Bayra, E. ve Demirkan, Ö. (2018). Teknoloji destekli işbirliğine dayalı eğitim ortamları araştırmalarına ilişkin içerik analizi (2010-2015). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 1-22. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/sakaefd/issue/38142/270404

Çetin, Y. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2019). Teknoloji destekli probleme dayalı öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi. Journal of Computer and Education Research, 7(13), 13-34. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/jcer/issue/44941/494907

Engin, A. O., Tösten, R. ve Kaya, M. D. (2010). Bilgisayar destekli eğitim. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 69-80. Eşirim Adresi: https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/005/6_0.pdf

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (9. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Metin, E. M. (2018). Eğitimde Teknoloji Kullanımında Öğretmen Eğitimi: Bir Durum Çalışması. Journal of STEAM Education, 1(1), 79-103. Erişim Adresi : https://dergipark.org.tr/en/pub/steam/issue/37516/427032

Özmusul, M. (2011). Bilişim teknolojilerinden yararlanma ölçeğinin geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 1-17. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29342/313989

Sarıgöz, O. (2012). Bilgi toplumunun eleştirisi ve Türkiye’de modern eğitimin gerçekleştiremedikleri. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 2(1), 72-84. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/ejovoc/issue/5394/73161

Yeşilorman, M. ve Firdevs, K.(2014). Bilgi Toplumunun Teknolojik Temelleri Üzerine Eleştirel Bir Bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 117-133. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/firatsbed/issue/17003/177649

Published

2021-06-17

How to Cite

BİLGİN, E. A. (2021). Investigation of Secondary School Students’ Utilization Levels of Information Technologies in Terms of Different Variables. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 5(2), 178–188. https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol5iss2pp178-188

Issue

Section

Articles