Examination Of Spatial Differences Of Rental Housings nnd Rental Prices By Geographical Information Systems Methods: Antakya Case


Abstract views: 303 / PDF downloads: 142

Authors

  • Abdullah KARAOĞLAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş,
  • Murat KARABULUT Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kahramanmaraş
  • Ömer KAYA Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş,

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7153171%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

Keywords:

Rental Housing, Rental Prices, Spatial Differentiation, Antakya,, GIS

Abstract

In the historical process, mankind, which has moved from a nomadic lifestyle to a sedentary life, has developed different methods of housing. One of these methods of housing is residential construction. With the industrial revolution and the increasing population, the demand for housing has increased and the concept of rental housing has gained value. Like all types of economic activity, there is a supply-demand balance in rental housing. This balance is influenced by many factors, such as the direction of urban growth, investment areas and services. Rental prices in urban areas differ in temporal and spatial terms. This spatial difference is one of the research topics of the science of Geography, which is based on a spatial analysis. In this study, it is aimed to examine the spatial differentiation of rental houses and rental prices in Antakya district and some spatial factors that affect this. In order to achieve our goals in the study, data on rental housing prices between November 2018 and December 2019 were obtained from real estate websites and transferred to the Geographical Information Systems (GIS) environment. Spatial density (Kernel), buffer zone (Buffer) and correlation analyzes were performed on these data, respectively. As a result of the analyzes, the density of rental houses and rental prices in the city center has been determined. It was found that the number of rental houses and rental prices decreased as the distance between the main transport arteries and strategic points located in the study area increased, and on the other hand, the number of rental houses and rental prices increased as the distance decreased.

References

Aydınbek, C. (1998). ''Ekolojik Ortamın İnsanın Kültürel Gelişimine Olan Etkileri ve Akdeniz Bölgesi Jeopolitiği Açısından Değerlendirilmesi''. Ankara.

Bakırcı, M. (1997). ''Türkiye'de Yer Değiştiren Şehirlere Yeni Bir Örnek: Samsat''. Türk Coğrafya Dergisi.

Dinç, Y., (2015), “Antakya (HATAY) Şehir Coğrafyası”, Basılmış Yüksek Lisans Tezi, MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Döker, M. (2013). ''Karadeniz Bölgesi'nde Deprem Nüfus İlişkisinin Analizi''.

Esri. (2012). Exploring 911 response data using Hotspot Analysis. http://www.arcgis.com/home/item.html?id=6626d5cc81a74f1b737028f7a519521 adresinden alındı.

Hassan, A., & Demirer, D. (2016). ''Değiş Tokuş ve Kiralama Uygulamalarının Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Olası Etkileri''. Turizm Araştırmaları Dergisi.

İnan, B. Sucu, F., Toy, K., Kezer, Z. (2017). MapInfo Pro Eğitim Kitabı (1. b.). Ankara: Başarsoft.

Kahraman, S., & Ünsal, Ö. (2014). ArcGIS for Desktop Spatial Analiz (1. b.). Ankara: Esri Türkiye Yayıncılık.

Kaynar, M. (2013). ''Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında'', s.39.

Kuban, D. (1996). Türkiye'de Kır Yerleşmelerinin Gelişimi ve Evrimi. Coğrafya Dergisi.

Kuban, D. (1996). ''Ev Üzerine Felsefe Kırıntıları''. (Y.Sey, Dü.),s.1-5.

Küpçü, S. (2015). Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları I (1. b.). (U. Avdan, Dü.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Mutdoğan, S. (2014). ''Türkiye'de Çok Katlı Konut Oluşum Sürecinin İstanbul Örneği Üzerinden İncelenmesi''.

Özmal, M., Küçükönder, M., Karabulut, M. (2014). Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Kahramanmaraş Trafik Kaza Analizi. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı (s. 868). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Rüstemov, V. (2014). Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 3D modelleme. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si(16 (Özel Sayı II)), 149. www.kmu.edu.tr adresinden alındı

Şak, N. (2013). ''Hane Halklarının Konut Tercihinin Belirlenmesinde Logit Modelleri: Mixed Logit Modeli Yaklaşımı''.

Topuz, M., Karabulut, M., & Korkmaz, H. (2016, April). Trend Analysis Of Precipitationin Hatay. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi(43).

Toroğlu, E., Kaya, Ö., Özkan, H. (2018). Kahramanmaraş'ta Konutların ve Kira Fiyatlarının Mekansal Arzı.

Tuna, C. (2000). Mağaradan Kente: Anadolunun Eski Yerleşim Yerleri. lstanbul: iletişim Yayıncılık.

Tunçdilek, N. (1986). ''Türkiye'de Kır Yerleşmelerinin Gelişimi ve Evrimi''. Coğrafya Dergisi.

Yıldırım, R. (2011). ''Eskiçağ Tarih ve Uygarlıkları'' (4.b.). Yıldız Yayıncılık.

Published

2022-10-07

How to Cite

KARAOĞLAN, A., KARABULUT, M., & KAYA, Ömer. (2022). Examination Of Spatial Differences Of Rental Housings nnd Rental Prices By Geographical Information Systems Methods: Antakya Case. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 6(1), 11–26. https://doi.org/10.5281/zenodo.7153171

Issue

Section

Articles