A Study on the Ergonomic Evaluation of Offices in Universities


Abstract views: 38 / PDF downloads: 28

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7322735

Keywords:

Ergonomics, Office ergonomics, BWM.

Abstract

In the developing world, work offices are important for the conduct of business.Although the development of technology reduces the need for manpower, it also brings some problems. Especially unhealthy working environments disturb employees physically and psychologically. Ergonomics deals with the relationship between people and the working environment. Office equipment and office design have a direct impact on employee performance.In this study, the ergonomics of work offices in universities were examined and eight ergonomic factors evaluated in terms of employees were prioritized. It is hoped that by analyzing the ergonomic compatibility of academicians to the office environment, it will contribute to the managers.

References

Abbasi, N., Fisher, K., ve Gerrity, R. (2018). Designing better workspaces for academic library staff case study of University of Queensland Library. New ARCH Int J Contemp Archit, 5(1), 9-16.

Adenipekun, M. T., Ajibola, M. O., ve Oluwunmi, A. O. (2019). Effective workspace design: imperative in resolving problem of increasing fluidity of knowledge-based academic activities in universities. In Journal of Physics: Conference Series 1299(1), 012017. IOP Publishing.

Adenipekun, M. T., Ajibola, M. O., ve Oluwunmi, A. O. (2021). Providing a sustainable framework for academic workspace evaluation: a literature review. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 655 (1), 012096. IOP Publishing.

Aksüt, G., Eren, T. ve Tüfekçi, M. (2020). Ergonomik risk faktörlerinin sınıflandırılması: bir literatür taraması. Ergonomi, 3(3), 169-192.

Bekleviç, H., ve Gedik, T. (2018). Ofis ergonomisi üzerine bir araştırma: Düzce üniversitesi örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(4), 1283-1294.

Çetinkaya, F., ve Baykent, G. (2017). İşyeri çalışma ortamı koşullarının ergonomik yönden incelenmesi (örnek: şekerleme firması). Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(1), 15-31.Dul, J., & Weerdmeester, B. (2003). Ergonomics for beginners: a quick reference guide. CRC press.

Düşüngülü, F., Tengilimoğlu, D., ve Öztürk, Z. (2014). Çalışma ortamlarının ergonomik tasarımının akademik personel üzerindeki verimliliğine etkisi: Gazi üniversitesi diş hekimliği fakültesi örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(4), 93-102.

Gedik, T., Canberk, B. ve Özçelik, G. (2015). Ofis ve bilgisayarla çalışma koşullarının ergonomik analizi (Düzce üniversitesi akademik personel örneği). Selcuk University Journal of Engineering Sciences, 14(2), 467-479.

Golam Kibria, M., ve Rafiquzzaman, M. (2019). Ergonomic computer workstation design for university teachers in Bangladesh. Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 13(2), 91-103.

Karaman, A. (2020). Ofis ve ofis mobilyalarının ergonomik kriterler açısından değerlendirilmesi üzerine bir araştırma: Uşak üniversitesi akademik personel örneği. Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 3(1), 42-51.

Kekeç Morkoç, D., ve Okcu, O. (2017). Çalışma mekânlarının ve büro mobilyalarının ergonomik açıdan değerlendirilmesine yönelik bir araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi örneği. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 422-434.

Köktaş, F. (2020). Ofis Oturma elemanlarının ergonomik ve antropometrik ölçütler açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi.

OHCOW. (2008). Office Ergonomics Handbook. Ontario, Kanada: Occupational Health Clinics for Ontario Workers.

Özkan, N., ve Kahya, E. (2017). Bir üniversitenin idari ofislerindeki ergonomik risklerin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), 141-150.

Razak Özdinçler, A., Tarakcı, E., Baktır, S., ve Önder, E. (2015). İstanbul üniversitesi sağlık bilimleri fakültesindeki akademisyen ve idari personelin çalışma ortamı ergonomisinin değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(1), 11-16.

Rezaei, J., 2016. Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model . Omega , Elsevier. 64(C), 126-130.

Tunçez, İ. H. (2017). Bir toplum sağlığı merkezi masa başı çalışma ofislerinin ergonomik açıdan değerlendirilmesi ve çalışanların sağlık yakınmalarına ergonomi girişiminin etkisi. Uzmanlık Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Halk Sağlığı Bölümü.

Tütüncü, A., Bayraktar, Y., ve Gönülaçan, A. (2020). ergonomik çalışma ortamı ve verimlilik ilişkisi: karadeniz teknik üniversitesi akademik personeli üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 93-117.

Uzun, M., ve Müngen, U. (2011). Çalışma ortamında ergonomik koşulların işçi sağlığı ve iş kazaları açısından önemi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 21(23), 311-319.

Yılmazer, G. M. (2010). Ofislerdeki çalışma istasyonlarının (workstationların) tasarımını etkileyen ergonomi faktörünün incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü.

Yararel, B. , Arslan, K. , Kılıç, S. ve Arpacı, G. S. (2022). Ofis tasarımında ergonomik koşulların sağlanmasının önemi. Ergonomi, 5(2), 84-97.

Published

2022-11-15

How to Cite

NEBATİ, E. E. (2022). A Study on the Ergonomic Evaluation of Offices in Universities. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 6(2), 194–207. https://doi.org/10.5281/zenodo.7322735

Issue

Section

Articles