Evaluation Of Visual Perception And Motor Planning In Children With Mild And Moderate Mental Retardation From The Perspective Of Occupational Therapy


Abstract views: 118 / PDF downloads: 60

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10804040

Keywords:

Visual Perception, Motor Skills, Occupational Therapy, Activities of Daily Living

Abstract

Mental retardation is a neurodevelopmental condition that starts during the developmental stages and causes inability to maintain independent life and adaptation problems in daily life due to cognitive retardation. In this study, the effects of visual perception and motor planning skills on the daily life of preschool children aged 5-7 years were investigated. A total of 60 individuals diagnosed with mental retardation, 30 with mild mental retardation and 30 with moderate mental retardation were included in the study. Frostig Developmental Visual Perception Test was used to measure visual perception skills; Posture Imitation Test, Verbal Command Praxis, Bilateral Motor Coordination Test, Balance Test during Standing and Walking Test were used to check motor planning skills; and Functionality Measurement for Children (WEEFIM) was used to evaluate as an occupational therapist. When the statistical results were analyzed, children with moderate mental retardation had lower results in all scores than children with mild mental retardation. Functioning measures in all children with MR were highly correlated with both visual perception and motor skills (p<0.01). In the regression model in which visual perception and motor skills are based on functionality, these skills explain 90.1% of the change in WEEFIM. In children with Mental Retardation, visual perception skills and motor planning skills can positively affect the child's functionality in daily life.

References

Akbay, F.S. (2018). Duyusal integrasyon ve praksis testlerinden motor doğruluk testinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İstanbul Bilim Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Allen, R.M., Jones, R. W., Haupt, T.D. (1965). Note of caution for the research use of the Frostig Test with mentally retarded children. Perceptual Motor Skills, 21(1), 237-238.

Andıç, G. (2021). Mental Retardasyon Tanısı Almış Çocukların Annelerinde Depresyon Ve Kaygının İncelenmesi

Aral, N., Ayhan, A. B. (2016). Frostig Görsel Algi Testi’nin Türkçeye Uyarlanmasi.

Arı, M., Asqarova, S. (2023). Bölüm 2 Sezeryenle Doğan Çocuklarin Gelişiminde Duyusal Fonksiyona Ergoterapi Etkisi (kitap bölümü).

Arslan, F. (2022). Hafif Mental Retardasyonu Olan Çocuklarda Çift Görev Eğitiminin Fonksiyonel Mobilite, Denge Ve Dikkat Düzeyleri Üzerine Etkisi.

Asqarova, S. (2015a). Music Therapy in Neuroscience. Pinnacle Medicine & Medical Sciences.

Asqarova, S. (2015b). Occupational Therapy and Creative Arts Therapy. Pinnacle Medicine & Medical Sciences, (ISSN: 2360-9516).

Asqarova, S. (2023). Ergoterapi yaşamdan keyif almayı öğretiyor. doi:https://doi.org/10.32739/uha.id.41245

Asqarova, S., Öztek, İ. (2021). Ergoterapi Penceresinden Patoloji. Üsküdar Üniversitesi Yayınları, 47.

Asqarova, S., Yılmaz, S. (2023). 4-6 Yaş Çocuklarinda Ergoterapi Müdahalelerinin Sosyal Uyum Ve Davraniş Becerileri Üzerine Etkisi. Sağlık Bilimleri Alanında Uluslar Arası Araştırma Ve Değerlendirmeler-I.

Asqarova, S., Zengin, T.T. (2022). Ekran Maruziyeti Bulunan Çocuklarda Ergoterapinin Duyusal Etkileri. PEARSON JOURNAL, 7(19), 140-145.

Atak, E., Hajebrahimi, F., Algun, Z. C. (2022). The effect of Dual-Task balance exercises on cognitive functions among children with mild and borderline mental retardation: a randomized controlled trial. European Journal of Physiotherapy, 1-9. doi:10.1080/21679169.2022.2113138

Aybay, C., Erkin, G., Elhan, A. H., Sirzai, H., Ozel, S. (2007). ADL assessment of nondisabled Turkish children with the WeeFIM instrument. American journal of physical medicine rehabilitation, 86(3), 176-182.

Ayres, A. (1989). Sensory integration and praxis tests. Torrance: Western Psychological Services.

Ayres, A. J. (1979). Sensory integration and the child Western Psychological Services, Los Angeles, 1, 1990-1994.

Ayres, A. J., Robbins, J. (2005). Sensory integration and the child: Understanding hidden sensory challenges: Western psychological services.

Bakanlığı, A. S. H. (2022). Engelli Ve Yaşlı İstatistik Bülteni.

Baker, B. L., Brightman, A. J., Blacher, J. B., Heifetz, L. J., Hinshaw, S. R., Murphy, D. M. (2004). Steps to independence: Teaching everyday skills to children with special needs: ERIC.

Beery, K., Buktenica, N. (2004). Beery VMI: Development test of visual-motor integration. In: Minneapolis, MN: NCS Pearson.

Bodison, S., Mailloux, Z. (2006). The Sensory Integration and Praxis Tests. OT Practice, 11(17), 20-22.

Chadsey-Rusch, J., Linnema, D., Rylance, B. J. (1997). Beliefs about social integration from the perspectives of persons with mental retardation, job coaches, and employers. American journal on mental retardation, 102(1), 1-12.

Cüceloğlu, D. (2003). İnsan ve Davranışı, Psikolojinin temel kavramları. 12. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 532-537.

Çelik, A. R., Asqarova, S., Tutgun, A. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçim Tutumlarında Değer Yönelimlerinin Etkileri. OPUS International Journal of Society Researches, 17(38), 5042-5070.

DSM-5. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 21(21), 591-643.

Durukan, İ., Ceylan, M. F., Kara, K., Erdem, M., Akça, Ö. F., Türkay, T. (2011). Mental Retardasyonu Olan Çocuklarda Yaşam Kalitesi. Paper presented at the Yeni Symposium.

Günel Yel, R. (2019). Mental retardasyonu olan çocuklarda postürün fonksiyonel mobiliteye etkisi/The impact of posture functional mobility on children with mental retardation.

Hakverdioğlu, İ. (2006). İleri derecede mental retardasyonlu bireylerde malnütrisyon ve beslenme durumunun değerlendirilmesi. Diyetetik Programı Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İnceoglu, M. (2000). Tutum-Algı-İletişim İmaj Yayıncılık. In: Ankara.

Kranowitz, C. S. (2005). The Out-Of-Sync Child: Recognizing And Coping With Sensory İntegration Dysfunction.

Leonard, H., Wen, X. (2002). The epidemiology of mental retardation: challenges and opportunities in the new millennium. Mental retardation

developmental disabilities research reviews, 8(3), 117-134.

Luckasson, R., Borthwick-Duffy, S., Buntinx, W. H., Coulter, D. L., Craig, E. M. P., Reeve, A., . . . Spreat, S. (2002). Mental retardation: Definition, classification, and systems of supports: American Association on Mental Retardation.

Maslow, P., Frostig, M., Lefever, D. W., Whittlesey, J. (1964). The Marianne Frostig developmental test of visual perception, 1963 standardization. 19(2), 463-499.

Matson, J. L., Mulick, J. A. (1991). Handbook of mental retardation: Pergamon Press.

Metin, N., Şahin, S. (1996). Zihinsel Engelli Çocuklarda İnce Devimsel Becerilerin Kazandırılması. Antalya Uluslararası Engellilerde Spor Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 26-28.

Oliver, C.E. (1990). A sensorimotor program for improving writing readiness skills in elementary-age children. The American Journal of Occupational Therapy, 44(2), 111-116.

Özsoy, Y., Özyürek, M., Eripek, S. (1992). Özel Eğitime Giriş. Karatepe Yayınları, Ankara, 149-177.

Özyürek, M. (1995). Görme yetersizliği olan çocuğu bağımsızlığa hazırlamak için ana baba rehberi: TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.

Ratzon, N. Z., Efraim, D., Bart, O. (2007). A short-term graphomotor program for improving writing readiness skills of first-grade students. The American Journal of Occupational Therapy, 61(4), 399-405.

Sanghavi, R., Kelkar, R. (2005). Visual-motor integration and learning disabled children. The indian journal of occupational therapy, 37(2), 33-38.

Senemoğlu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim (2. Baskı). Ankara: Gönül Yayıncılık.

Shevell, M. (2008). Global developmental delay and mental retardation or intellectual disability: conceptualization, evaluation, and etiology. Pediatric Clinics of North America, 55(5), 1071-1084.

Smail, K., Horvat, M. (2007). Improving performance in functional tasks through balance training in individuals with mental retardation. Res Q Exerc Sport, 78(1).

Sökmen, S. (1994). 5 yaş algı gelişimi:(Frostig Görsel Algı Testi güvenirlik çalışması). Marmara Universitesi (Turkey),

Şimşek, A., Eroğlu, Ö. (2013). Davranış bilimleri: Eğitim Yayınevi.

Unicef, & UNICEF. (2012). Global evaluation of life skills education programmes. New York: United Nations Children’s Fund.

Uyanık, M., Tural, E. (2003). Mental retarde çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık ölçümü ve çocuk özür değerlendirme envanterinin güvenirlik ve uyum geçerliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 14(2), 72-79.

Ün, N., Erbahçeci, F., Ergun, N. (2001). Mental retarde çocuklarda fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi. Romatizma Dergisi.

Üstünkaya, M., Asqarova, S. (2023). Şizofreni Hastası Bireylerde Yaşanan Bilişsel Gerilemenin Giderilmesine ve İşlevselliğin Arttırılmasına Ergoterapi Perspektifinden Bakış. Artuklu International Journal of Health Sciences.

Ütine, G. E. (2011). Sendromik olmayan mental retardasyon hastalarında X'e bağlı mental retardasyonların (MRX) yeni bir teknik (MLPA) kullanılarak araştırılması

World Health Organization, W. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines: World Health Organization.

Yıldırım, Ü., Yılmaz, İ. (2004). Mental retardasyon ve fiziksel uygunluk. Özveri, TC Prime Ministry Administration for Disabled People, Peer-review-Periodicals, 1, 86-87.

Published

2024-03-12

How to Cite

AKGÜN, Şeyda N., & ASQAROVA, S. (2024). Evaluation Of Visual Perception And Motor Planning In Children With Mild And Moderate Mental Retardation From The Perspective Of Occupational Therapy. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(1), 60–72. https://doi.org/10.5281/zenodo.10804040

Issue

Section

Articles