The Effect Of Visual Arts Education And Painting Workshop Practices On The Positive And Negative Disease Symptoms Of Patients Diagnosed With Schizophrenia


Abstract views: 61 / PDF downloads: 41

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10804579%20

Keywords:

Schizophrenia, Community Mental Health Centre, Positive and Negative Disease Symptoms, Treatment with Visual Arts Education and Practices

Abstract

In this study, the effect of visual arts education on positive and negative symptoms in patients diagnosed with schizophrenia was examined. The research was selected from patients registered to the Community Mental Health Center at SBÜ Van Regional Training and Research Hospital affiliated with the Ministry of Health. It was carried out with 14 patients who were diagnosed with schizophrenia according to DSM-V diagnostic criteria, aged between 24-45, and who were under regular TRSM follow-up for at least six months. Visual arts training was given for six weeks and paintings were made with oil pastels.In the research, a single-group pretest-posttest experimental design of "experimental study", one of the quantitative research approaches, was used. SAPS-SANS scales were applied to the same subject group before and after visual arts education and practices. The significant difference between the applied tests was provided by Shapiro-Wilk normality test and analysed by Wilcoxon Signed Ranks Test. In all analyses, p<0.05 was accepted as the significance level. Data were analyzed with SPSS 21 program. As a result of the research, there were significant differences in statistics and Visual Arts Education and practices, together with ongoing medical treatment, had a reducing effect on positive and negative disease symptoms.

References

Artut, K. (2006). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri (s.97). Ankara: Anı

Coşkun, E., Şahin Altun, Ö. (2018). The relationship between the hope levels of patients with schizophrenia and functional Recovery. Arch Psychiatr Nurs 32 (1): 98-102.

Çalımlı, G.Z. (2019). Hastanelerin psikiyatri hizmetlerinin sunulduğu birimlerde görsel sanatlar eğitiminin tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabilirliğine ilişkin durum tespiti ve bir uygulama örneği. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (s.22). Ankara

Çamkuş, N., K, Arslan, H. (2021). The Need of Primary Caregivers of Schizophrenia Patients and Its The Effect on Care Giving Burden: A CrossSectional Study. Journal/ Ethiopian Journal of Health Development Vol. 37 No. 1

Emiroğlu, B., Karadayı, G., Aydemir, Ö. ve Üçok, A. (2009). Şizofreni hastalarında işlevsel iyileşme ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 46, 15-24.

Hazal Gevrek, E., (2017). Şizofreni hastalarında pozitif- negatif Semptomlarına ve depresyon düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (s.5-7). İstanbul.

Hickman, R. (2010). Why we make art at why it is taught. Bristol,(s. 57) UK: Intellect Books.

Kaplan, H. I., Sadock, B. J. (2020). Klinik psikiyatri el kitabı.(L.Tamam, Çev.) (, s.135), İstanbul: Güneş Kitabevi.

Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler (s. 96). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Karow, A., Wittmann, L., Schöttle, D., Schäfer, I., Lambert, M. (2014). The assessment of quality of life in clinical practice in patients with schizophrenia. Dialogues Clinic Neuroscience, 16, 185-195.

Kostakoğlu, A. E., Batur, S., Tiryaki, A., Göğüş, A. (1999). Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeğinin (PANSS) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 14(44), 23-32

Köroğlu, E. (2014). DSM-5 tanı ölçütleri başvuru kitabı (s. 49). Ankara: HBY Basım Yayın

Nihan Demirel, İ., Buyurgan, S. (2017) Sosyal Risk Altındaki Çocukların Eleştirel Düşünme Becerileri İle Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin Görsel Sanatlar Eğitimi Yoluyla Çözümlenmesi. Eğitim ve Bilim, Cilt 42, Sayı 190, 131-155

Salderay, B. (2010). Görsel sanatlar ve tedavi (Terapi). Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(6), 133-145.

Uzbay, I.T. (2009). “Şizofreni Tedavisinde Yeni Farmakolojik Yaklaşımlar.” Türk Psikiyatri Dergisi, 20(2), s.176.

Uzdil, N., Tanrıverdi, D. (2015). Effect of psychosocial skills training on functional remission of patients with schizophrenia. West J Nurs Res. 37 (9): 1142-1159.

Yıldız, M. (2011). Ruhsal toplumsal beceri eğitimi. (1. Baskı), (s. 3-18). Ankara Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Yayınları

Published

2024-03-12

How to Cite

HAN, Y., & YAYAN, G. (2024). The Effect Of Visual Arts Education And Painting Workshop Practices On The Positive And Negative Disease Symptoms Of Patients Diagnosed With Schizophrenia. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(1), 84–91. https://doi.org/10.5281/zenodo.10804579

Issue

Section

Articles