Fear Marketing In Disinfectant Advertisements During The Pandemic: The Example Of Lysol And Purell


Abstract views: 64 / PDF downloads: 61

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10806464

Keywords:

Fear Marketing, Purchasing, Lysol, Purell, Semiotics

Abstract

Fear marketing, which is defined as taking advantage of the power of fear for marketing purposes, is used in many areas from health services to marketing of cleaning products. Fear is one of the forces that push people to buy. For this reason, fear can be a reason to buy in existing markets, but it can also lead to the formation of new markets. With the emergence of swine flu, antibacterial gels, and the emergence of the Covid-19 epidemic, products such as masks, disinfectants and visors have been in high demand in the consumer market. The aim of this study is to reveal whether the messages in the advertisements of Lysol brand''Rest Easy No Matter Where They Rest'' and Purell's ''Peace Of Mind'' advertisements published in 2020, which give a fear message in disinfectant advertisements, are perceived and interpreted correctly by consumers. In the research, advertisements were analyzed using Semiotic Analysis Method.

References

Aydın, İ. Ve Dülek, B. (2020). Covid-19 Pandemisinin Pazarlama Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri, Akdeniz Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Girne, Kıbrıs, 17 - 18 Ekim 2020, ss.39-49.

Balcı, Ş. (2006). Negatif siyasal reklamlarda ikna edici mesaj stratejisi olarak korku çekiciliği kullanımı (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Belch, G. E., ve Belch, M. A. (2003). Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective. New York: McGraw− Hill.

Cılızoğlu, G. Y., Dondurucu, Z., ve Çetinkaya, A. (2020). Sosyal Pazarlama Bağlamında Covid-19 Salgını Sürecinde GSM Operatörlerinin Youtube Reklamlarının Analizi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 6(1), 280-299.

Derendeli, T. (2019). Reklamlarda Korkunun Bir Pazarlama Aracı Olarak Kullanılması: Korku Mesajı İçeren Reklamların Göstergebilimsel Çözümleme Tekniğiyle İncelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Fırat, D. (YIL) Korkunun Bir Pazarlama Aracı Olarak Uygulanması: İşletmelerin Korku Mesajları İle Tüketicilerin Algısı Arasında Uyum Var Mı?. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 187-197.

Kaya, İ. (2010), Pazarlama Bi’Tanedir: Bir Pazarlama Ansiklopedisi, İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.

Kılıç, H. Ö., Derendeli, T. (2020). Reklamlarda Korkunun Bir Pazarlama Aracı Olarak Kullanılması. Business & Management Studies: An International Journal, 8(2), 1221-1254.

Öztürk, U., Sevinç, H. (2017). Korku Pazarlama Çerçevesinde Suriye Hükümeti’nin Silah İthalatını Arttıran Etkenler. Journal of International Social Research, 10(54).

Read, C. (2009). The fear factor: What happens when fear grips Wall Street. Springer.

Sarıyer, N. (2019). Korkunun Satın Alma Duyarlılığına Etkisi-Bir Netnografik Çalışma. 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Science, 22-24 Kasım 2019, Samsun.

Şen, Ş., Çoban, S. (2018). Bir sosyal pazarlama aracı olarak kamu spotlarına yönelik tutumun davranışsal etkileri: Sigara bırakma kamu spotu Kırşehir ili örneği ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.

Ray, M. L., Wilkie, W. L. (1970). Fear: The potential of an appeal neglected by marketing. Journal of Marketing, 34(1), 54-62.

Published

2024-03-12

How to Cite

YAŞAR , C. (2024). Fear Marketing In Disinfectant Advertisements During The Pandemic: The Example Of Lysol And Purell. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(1), 199–209. https://doi.org/10.5281/zenodo.10806464

Issue

Section

Articles