At Teaching Mathematics of Candidates Opinions on the Use of Games


Abstract views: 245 / PDF downloads: 258

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7987909

Keywords:

Material, Game, Teaching With Games

Abstract

The aim of this research is to determine the opinions of pre-service teachers about the use of games in mathematics teaching. The participants of this study are 8 third-year students studying at the Department of Elementary Mathematics Education of Amasya University. Preservice teachers designed various games by taking the elective courses "Teaching Mathematics with Games" and "Material Design in Mathematics Teaching" for 2 semesters. Pre-service teachers, who have a certain knowledge by taking these courses, had the opportunity to practice within the scope of the "Community Service Practices" course. At the end of the applications, the opinions of the pre-service teachers about the use of games in mathematics teaching were taken. In this study, case study method based on qualitative research approach was used. A semi-structured interview form consisting of 6 open-ended questions developed by the researcher was used as a data collection tool. questions have been asked. The analysis of the data obtained from the interview was made with content analysis, one of the qualitative data analysis techniques. As a result of the research, the preservice teachers expressed that the use of games in the mathematics learning processes creates a fun and productive teaching environment for the students.    

References

Bozkurt, A. (2012). Matematik öğretmenlerinin matematiksel etkinlik kavramına dair algıları. Eğitim ve Bilim, 37, 101-115.

Chapman, O. (2013). Mathematical-task knowledge for teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 16, 1–6. Doi: 10.1007/s10857-013-9234-7.

Doğan, Z., Sönmez, D. (2019). İlkokul öğretmenlerinin matematiksel oyunların matematik derslerinde kullanılması süreçlerine ilişkin görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 50, 96-108.

Kardaş, M.N., Uca, N. (2016). Aktif öğrenme yönteminin kullanıldığı çalışmaların öğrenci başarısı, tutumu ve görüşleri açısından incelenmesi:bir meta-analiz çalışması. Uluslarası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 119-130.

Kaya, S. & Elgün, A. (2015). Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 329-342.

Kaya, T.Baran,Gökçek,T.(2021). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretimi için tasarladıkları oyunların farklı açılardan ele alınması.Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 600-621.

Kinchin, I. M. (2018) Having fun, playing games and learning biology. Journal of Biological Education, 52(2), 121-121.

Kutluca, T. ve Akın, M. F. (2013). Somut materyallerle matematik öğretimi: dört kefeli cebir terazisi kullanımı üzerine nitel bir çalışma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(1), 48-65.

Özata, M., Coşkuntuncel, O. (2019). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde eğitsel matematil oyunlarının kullanımına ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (15)3, 662-683.

Özgen, K. (2017). Matematiksel öğrenme etkinliği türlerine yönelik kurumsal bir çalışma:fonksiyon kavramı örneklemesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1437-1464.

Stein, M. K., & Lane, S. (1996). Instructional tasks and the development of student capacity to think and reason: An analysis of the relationship between teaching and learning in a reform mathematics project. Educational Research and Evaluation, 2(1), 50–80.

Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. D.E.Ü., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Uğurel, I. (2003). Ortaöğretimde oyunlar ve etkinlikler ile matematik öğretimine ilişkin öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. D.E.Ü., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Uğurel, I., Moralı, S. (2010). Ortaöğretim matematik derslerinde oyunların kullanılabilirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi. Buca Eğitim Fakültesi, (185), 328-352.

Uskan, S.Burgaz, Bozkuş, T. (2019). Eğitimde oyunun yeri. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 123-131.

Usta, N., Işık, A.D., Şahan, G., Genç, S., Taş, F., Gülay, G. (2017). Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde oyunların kullanımı ile ilgili görüşleri, (3)1, 329-344.

Usta, N., Işık, A.D., Taş,F., Gülay,G., Şahan,G., Genç,S., Diril,F., Demir,Ö., Küçük,K.(2018). Oyunlarla matematik öğretiminin ortaokul 7.sınıf öğrencilerinin matematik başarısına etkisi,17(4), 1972-1987.

Ünlü, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının matematik derslerinde öğretim materyali kullanımına ilişkin görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 10-34.

Yazlık, D.Ö. (2018). Öğretmenlerin matematik öğretiminde somut öğretim materyali kullanımına yönelik görüşleri, (8)15, Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi, Nevşehir.

Published

2023-06-02

How to Cite

ÇELEN, Y., & KURT, Z. (2023). At Teaching Mathematics of Candidates Opinions on the Use of Games. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(2), 387–397. https://doi.org/10.5281/zenodo.7987909

Issue

Section

Articles