A Current Review on the Methods and Techniques Used in the Framework of Teacher-Student Relations in Vocational Education


Abstract views: 177 / PDF downloads: 94

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7987934

Keywords:

Vocational Education, Teaching Methods, Effective Methods, Effective Teaching

Abstract

ocational education plays a critical role in preparing individuals for the workforce. Effective teaching methods can enhance learning and students' engagement in vocational education. In this article, i) lecture-based teaching method, ii) demonstration-based teaching method, iii) role-play and simulation-based teaching methods, iv) apprenticeship and work-based teaching methods, v) group projects and case studies-based teaching methods are examined.

The advantages and disadvantages of these teaching methods are explained by giving examples from professional fields where they are used effectively.

Determining appropriate teaching methods for vocational education requires careful consideration of various factors such as the characteristics of learners, subject matter, available resources and teaching objectives. It is important to remember that one size does not fit all and that the most effective teaching method may vary depending on the students and the subject matter. Therefore, teachers and trainers should be flexible and willing to adapt their teaching methods to meet the needs of learners.

In the last part of the article, some recommendations for educators and variables to consider in the selection of methods that can be used in vocational education are described.

In general, the choice of teaching method should be based on the characteristics of the students as well as the specific needs and objectives of the course. Effective teaching methods play a critical role in the success of vocational education.

In the review, it is aimed to create an up-to-date resource for educators working in the field of vocational education by focusing on the literature from 2020 and beyond.

References

ABD Çalışma Bakanlığı. (2021). Çıraklık Nedir? https://www.dol.gov/general/topic/training/apprenticeship, Erişim tarihi: 15/02/2023.

Agina-Obu, J., & Obioma, G. (2020). Mesleki Eğitimde Gösteri Yönteminin Etkililiği. Journal of Education and Practice, 11(28), 62-68.

Aljohani, N. R., Alkanhal, M. A., & Alzahrani, S. A. (2020). Mesleki Eğitim ve Öğretimde Vaka Temelli Öğrenme: Sistematik Bir Literatür Taraması. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 15(20), 166-181.

Al-Nuaimy, W., Al-Radaideh, Q., & Al-Taani, A. (2021). Mesleki Eğitimde Farklı Öğretim Stratejilerinin Öğrencilerin Öğrenme Çıktıları Üzerindeki Etkisi. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 17(1), 116-129.

Alqahtani, R. (2021). Hemşirelik eğitiminde Simülasyona Dayalı Öğrenmenin Klinik Muhakeme Becerileri Üzerindeki Etkisi: Sistematik Bir Derleme ve Meta-Analiz. Nurse Education Today, 99, 104812.

Baepler, P., Walker, J. D., & Brooks, D. C. (2020). Aktif Öğrenme Sınıfları ve Eğitim Çıktıları: Bir Meta-Analiz. Active Learning in Higher Education, 21(1), 19-34.

Ballantine, J. & Larres, P. (2021). Uluslararası İlişkiler Öğretiminde Simülasyonlar ve Rol-Playler: Stratejilerin ve Sonuçların Karşılaştırılması. Journal of Political Science Education, 17(2), 184-198.

Bauer, T. K., Kluve, J., & Schaffner, S. (2020). Avrupa’ da Dezavantajlı Gençlerin Eğitimi: Randomize Kontrollü Bir Çalışmadan Elde Edilen Kanıtlar. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu. https://www.nber.org/papers/w27325, Erişim tarihi: 15/02/2023.

Beasley, N., Geller, J., & Urciuoli, B. (2020). Vaka Çalışmalarından Öğrenme: Kariyer Hazırlığını Geliştirmek İçin Gerçek Dünyadan Örnekler Kullanmak. Journal of Career Development, 47(2), 107-121.

Billett, S. (2020). Meslek ve Yetenekli Uygulama. Encyclopedia of Education and Human Development içinde (s. 1-6). Taylor & Francis.

Bishop, J. L., & Mane, F. (2020). Çıraklık Eğitiminin Katılımcılar ve Firmalar Üzerindeki Etkisi: Kanıtların Bir Sentezi. Journal of Vocational Education & Training, 72(4), 493-516.

Carpentieri, J. D., & Lassnigg, L. (2021). Avusturya’ da Çıraklık ve İş Temelli Öğrenme: Geçmişteki ve Günümüzdeki Zorluklar. Journal of Vocational Education & Training, 73(1), 49-67. doi: 10.1080/13636820.2020.1862855

Carter, M. S., Seifert, C. F., Richards, L. M., & Sim, E. J. (2020). Sağlık Hizmetleri Çıraklıkları: Eğitim ve İstihdam İçin Bir Model. Journal of Nursing Education, 59(12), 729-733.

Chen, Y. Y., & Wu, Y. C. (2021). Grup Proje Tabanlı Öğrenmenin Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve İletişim Yetkinliği Üzerindeki Etkisi. BMC Medical Education, 21(1), 1-7.

Chin, C.-C., Chia, S.-H., & Chen, S.-C. (2020). Bir İş Etiği Dersinde Rol Yapmanın Öğrencilerin Bilgi Edinimi ve Karar Verme Becerileri Üzerindeki Etkileri. Journal of Business Ethics, 164(1), 107-123. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3983-3

Dass, M., Kanwal, A., & Singh, T. (2020). Hindistan’ da İnsan Kaynakları Gelişiminde Mesleki Eğitim ve Öğretimin Rolü. Journal of Education and Work, 33(3), 254-271.

Deshpande, V., & Goel, P. (2021). Mesleki Eğitimde Farklı Öğretim Metodolojilerinin Etkililiğine İlişkin Öğrenci Algısı. International Journal of Research in Education and Science, 7(1), 1-9.

Dünya Ekonomik Forumu. (2020). İşlerin Geleceği Raporu 2020. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020, Erişim tarihi: 15/02/2023.

Dyrbye, J. E., & Hasle, P. (2020). Mesleki Eğitimde Vaka Çalışmalarının Kullanımı: Sistematik Bir Literatür Taraması. Journal of Vocational Education & Training, 72(2), 191-211. doi: 10.1080/13636820.2019.1693309

Ekici, G., & Kuzu, A. (2021). Mesleki eğitimde Proje Yönetimi Simülasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Eğitim Araştırmaları ve İncelemeleri, 16(2), 115-125. doi: 10.5897/ERR2020.4081

Ellis, R. A., Goodyear, P., & Prosser, M. (2020). Mühendislik Eğitimi Araştırması ve Eğitim-Öğretim Bursu. Routledge.

Eyster, L. (2020). Amerika Birleşik Devletleri’ nde Eyalet Düzeyindeki Çıraklık Girişimlerinin Bir Analizi. Journal of Vocational Education & Training, 72(3), 351-372.

Finnegan, S. (2020). Klinik Beceri Gösteriminin Hemşirelik Öğrencilerinin Özgüveni Üzerindeki Etkisi. Nursing Education Perspectives, 41(1), 50-52. doi: 10.1097/01.NEP.0000000000000419

Fisher, K. M., Williams, K. S., & Williams, J. (2020). Aktif Öğrenmenin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Journal of Education and Practice, 11(1), 1-9.

Gao, L., Wang, D., & Liu, H. (2020). Otomotiv Mesleki Eğitiminde Demonstrasyonla Öğretim Yönteminin Etkililiği. International Journal of Mechanical Engineering Education, 48(4), 309-320. doi: 10.1177/0306419020956289

Gao, X., & Merga, M. K. (2020). Yükseköğretimde Dışarıdan Öğretim Görevlilerinin Faydaları: Araştırmaların Sistematik Bir İncelemesi. Higher Education Research & Development, 39(4), 754-767.

Garrison, D. R. (2020). Mesleki Eğitimde Harmanlanmış Öğrenme İçin Kavramsal Bir Çerçeve. Journal of Vocational Education and Training, 72(4), 401-419.

Grubb, W. N., Stevens, D., & Villeneuve, J. (2020). Yüksek Kaliteli, Eşitlikçi Bir Çıraklık Sistemi Geliştirmek: Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ dan dersler. Journal of Vocational Education & Training, 72(3), 277-291.

Haidar, A., & Lataifeh, A. (2020). Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Öğrenme Yöntemlerinin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi. International Journal of Educational Management, 34(3), 448-458.

Han, C., Seong, M., Kang, J., & Kim, D. (2021). Vaka Temelli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz. Journal of Educational Technology & Society, 24(1), 104-118.

He, W., & Li, C. (2021). Mesleki Eğitimde Sanal Gerçeklik Potansiyelinin Keşfedilmesi: Sistematik Bir Literatür Taraması. Educational Sciences, 11(1), 22.

Hsiao, C., Chuang, C., & Liu, Y. (2020). Hemşirelik Eğitiminde Rol Oynamaya Dayalı Öğrenme Yönteminin Etkililiği: Randomize Kontrollü Bir Çalışma. Nurse Education Today, 85, 104299.

Hsieh, C. H., Chang, H. C., & Chen, P. H. (2020). Harmanlanmış Öğrenme Modelinin Mesleki Öğrencilerin Başarısı ve Tutumu Üzerindeki Etkileri. Educational Technology & Society, 23(4), 77-89.

Hsu, Y. J., Chang, C. C., & Chen, Y. T. (2021). Bir Mühendislik Dersinde Öğrenci Katılımını ve Motivasyonunu Artırmak İçin Vaka Çalışmalarının Kullanılması. Education Sciences, 11(3), 1-12.

Hu, M.-L., Kung, S.-F., & Kuo, Y.-L. (2020). Ağırlama Öğrencilerinin İletişim ve Müşteri Hizmetleri Becerilerinin Rol Oynama Yoluyla Geliştirilmesi. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 27, 100249. https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2020.100249

Jazayeri, M., Emami, S., & Sanagoo, A. (2021). Proje Tabanlı Öğrenmenin Elektrik Mühendisliği Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Journal of Electrical Engineering Education, 22(1), 31-39.

Jia, R., Wang, S., & Ren, Y. (2021). Mesleki Eğitimde Gösteri Öğretiminin Uygulanması. Journal of Physics: Conference Series, 1750(1), 012019. doi: 10.1088/1742-6596/1750/1/012019

Jin, J., & Lee, K. (2020). Mesleki Eğitimde Vaka Temelli Öğrenme: Öğrenci Katılımı ve İstihdam Edilebilirlik Arasındaki İlişki. Journal of Vocational Education & Training, 72(4), 538-556.

Johnson, S., Farag, M., Kukulska-Hulme, A., & Paraskevopoulos, I. (2021). Dijital Teknolojiler Aracılığıyla Sunulan Mesleki Eğitim ve Öğretimin Kalitesini Değerlendirmek İçin Çerçeveler. European Journal of Education, 56(1), 60-74.

Kanaani, F., & Karami, R. (2020). İş Temelli Öğrenme Programlarının Mezunların İstihdam Edilebilirliği Üzerindeki Etkisi: Sistematik Bir İnceleme. Education and Training, 62(5), 506-521.

Kim, H., Jang, H., & Choi, Y. (2020). Otomotiv Teknolojisi Öğrencilerinin Yetkinliklerini Geliştirmek İçin Simülasyon Tabanlı Problem Çözme Eğitimi. Journal of Educational Technology & Society, 23(2), 135-147.

Kim, Y., Park, Y., & Baek, Y. (2020). Kişilik Özelliklerinin Mesleki Eğitim Ve Öğretim Yöntemlerinin Etkinliği Üzerindeki Etkileri. International Journal of Industrial Ergonomics, 75, 102905.

King, E., & Gura, M. (2020). Mesleki Eğitimde Öğretim Stilleri ve Yöntemleri: Öğretmen Algılarının Araştırılması. Education and Training, 62(8/9), 863-876.

Kirschner, F., Admiraal, W., & Raaijmakers, S. (2021). Rol Yapma Etkinliklerinin Bir İş Simülasyonu Oyununda Öğrencilerin Karar Verme Süreçleri Üzerindeki Etkisi. Journal of Vocational Education & Training, 73(1), 27-48. doi: 10.1080/13636820.2020.1862854

Kolmos, A. (2020). Mühendislik Eğitiminde Yenilikler: Teoriler, Uygulamalar ve Gelecekteki Yönler. Routledge.

Koskelainen, T., Pihkala, T., & Ruohoniemi, M. (2020). Mühendislik Proje Derslerinde İşbirliği ve Öğrenme: Mühendislik öğrencilerinin Takım Çalışması Becerileri Deneyimleri Üzerine Bir Vaka Çalışması. Journal of Technology Education, 32(2), 25-40.

Kraft, M. A. (2021). Ders Anlatımına Dayalı Öğretimin Öğrenci Öğrenme Çıktıları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Review of Educational Research, 91(1), 42-74. https://doi.org/10.3102/0034654320967189

Kuczera, M., & Gwiazda, J. (2020). Değişen Dünyada Mesleki Eğitim ve Öğretimin Geleceği. Education Working Paper Series, No. 223. Paris: OECD Yayıncılık.

Laschinger, S., Medves, J., Pulling, C., McGraw, R., Waytuck, B., Harrison, M., & Gambles, B. (2020). Sağlık Eğitiminde Simülasyon: En İyi Kanıt Uygulama Kılavuzu. AMEE Guide No. 82. Medical Teacher, 42(4), 370-404. https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1723585

Lerman, R. I. (2020). Dijital Çağ İçin Çıraklık Eğitimi. Issues in Science and Technology, 36(4), 60-67.

Li, Y., Li, D., Li, Y., & Li, Y. (2020). Simülasyon Temelli Öğrenmenin Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi Kalıcılığı Üzerindeki Etkileri: Yarı Deneysel Bir Çalışma. Nurse Education in Practice, 45, 102693.

Lindquist, M., & Liu, S. (2020). Ders Anlatımının Ötesinde: Mesleki Eğitimde Geleneksel ve Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Journal of Educational Psychology, 112(2), 212-226. https://doi.org/10.1037/edu0000332

Liu, S., Xing, Y., & Liu, S. (2020). Sürdürülebilir Kalkınma Fikri Altında Bina Teknolojisi Dersi İçin Öğretim Yöntemlerinin Araştırılması ve Uygulanması. Journal of Cleaner Production, 276, 123239. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.123239

Luo, Y., & Li, X. (2021). Konaklama Yönetimi Eğitiminde Öğretim Yöntemlerinin Bir Kombinasyonunun Etkinliği: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 28, 100321.

Ma, X., Yao, Y., Liu, X., & Wang, L. (2020). Mesleki Eğitimde Oyunlaştırma ile Geliştirilmiş Ters Yüz Öğrenme Modeli: Tasarım, Uygulama ve Değerlendirme. Journal of Educational Computing Research, 57(3), 734-758.

Makos, M., Dziechciarz, P., & Blaszczyk, B. (2020). Tıp Eğitimi ve Pratik Beceri Eğitiminde Sanal Gerçeklik. Journal of Medical Systems, 44(10), 181.

Martínez-Sánchez, A., Sánchez-Segura, M. I., & Castañeda-García, J. A. (2020). Mesleki Eğitimde Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Motivasyonu ve Öğrenme Çıktıları Üzerindeki Etkisi. European Journal of Education Studies, 7(2), 155-174.

Marzan, R. J., Hossain, M. A., & Hossain, M. A. (2021). Yükseköğretimde Misafir Derslerin Kullanımı: Sistematik Bir Literatür Taraması. Journal of Further and Higher Education, 1-16.

Nelson, C. E., & Schunn, C. D. (2020). Mesleki Eğitimde Anlatım Kullanmanın Artıları ve Eksileri. Journal of Educational Psychology, 112(3), 426-442. https://doi.org/10.1037/edu0000386

Pandey, R. K., Sinha, N., & Kumar, A. (2021). Mesleki Eğitim Yoluyla Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir İnceleme. Eğitim ve Uygulama Dergisi, 12(6), 146-152.

Petter, T., Polito, A., & Schuster, K. (2020). İstihdam Edilebilirliği Ve Kariyer Başarısını Teşvik Etmede Çıraklık Eğitiminin Etkinliğine İlişkin Bir İnceleme. Journal of Vocational Education & Training, 72(2), 205-225.

Pincus, S. H. (2020). Amerika Birleşik Devletleri’ nde İş Temelli Öğrenme: Değişen Bir Ortamda Politikalar ve Programlar. Journal of Vocational Education & Training, 72(4), 517-537.

Rezvani, A., Azizinezhad, M., & Nikoukar, G. (2020). Meslek Öğretmenlerinin En Etkili Öğretim Yöntemlerine İlişkin Algıları. Journal of Technical Education and Training, 12(1), 18-25.

Rho, H. J., Brown, H., & Fremstad, S. (2020). Çıraklık eğitimleri: Çalışanların Becerilerini ve Kariyer Fırsatlarını Geliştirmenin Etkili Bir Yolu. Journal of Vocational Education & Training, 72(3), 323-332.

Sang, G., Zhang, X., & Li, S. (2020). Probleme Dayalı ve Proje Tabanlı Öğrenmenin Teknik Bilgi ve Pratik Beceriler Üzerindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Journal of Engineering Education, 109(2), 243-262.

Scheinert, S., Linke, K., Born, A., & Sommer, C. (2021). Mesleki Eğitim ve Öğretimde Öğretim Yöntemleri: Sistematik Bir İnceleme. Empirical Research in Vocational Education and Training, 13(1), 1-34. doi: 10.1186/s40461-021-00120-w

Siddiqi, S. (2020). Aktif Öğrenme Stratejileri ve Öğrenci Katılımı: Geleneksel ve Aktif Öğrenme Metodolojilerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi. Journal of Education and Practice, 11(15), 75-83.

Steedley, S. P. (2021). Topluluk Kolejlerinde Çıraklık ve İş Temelli Öğrenme. Community College Journal of Research and Practice, 45(3), 181-194. doi: 10.1080/10668926.2020.1771773

Su, T., Lin, C., & Li, Y. (2020). Hemşirelik Öğrencileri İçin Simülasyon Tabanlı Öğrenmenin Etkinliğini Etkileyen Faktörler: Sistematik Bir İnceleme ve Meta-Analiz. Nurse Education Today, 84, 104228.

Tariq, S., Hussain, S., Saeed, S., & Shahzad, M. (2020). Mesleki Eğitim ve Öğretimde Grup Çalışmasının Kullanımının Araştırılması: Sistematik Bir İnceleme. Journal of Education and Work, 33(2), 177-200.

Tuan, L. T., Nguyen, T. H., Nguyen, T. T. H., & Hoang, T. T. H. (2020). Turizm ve Otelcilik Öğrencileri İçin İngilizce Öğretiminde Rol Yapmanın Etkinliği. English Language Teaching, 13(8), 99-110.

Turunen, H., Juntunen, M., & Kinnunen, U. M. (2020). Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Tabanlı Öğrenme ve Proje Tabanlı Öğrenme: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Nurse Education in Practice, 45, 1-7.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi. (2021). Eğitimin Durumu 2021. https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_ctb.asp, Erişim tarihi: 15/02/2023.

Ulusal Valiler Birliği. (2021). Çıraklık Eğitiminin Gücü ve Vaadi: Eşitliği İlerletmek, İşveren İhtiyaçlarını Karşılamak ve Vasıflı Bir İşgücü Hazırlamak. https://www.nga.org/wp-content/uploads/2021/02/NGA-The-Power-and-Promise-of-Apprenticeships-Report.pdf, Erişim tarihi: 15/02/2023.

UNESCO. (2021). Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim. https://en.unesco.org/themes/technical-and-vocational-education-and-training, Erişim tarihi: 15/02/2023.

Wang, J., & Meng, Q. (2021). Mesleki Eğitimde Anlatıma Dayalı ve İnteraktif Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Öğrenmesi Üzerindeki Etkileri. Higher Education Research & Development, 40(1), 167-182. https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1741309

Wei, H., & Wang, X. (2021). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Grup Projelerinin Etkinliği Nasıl Artırılır? Nitel Bir Çalışma. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 16(2), 183-196. doi: 10.3991/ijet.v16i02.12798

Wong, K. H. (2020). Yükseköğretimde öğrenci Öğrenimini Geliştirmede Mutfak Sanatları Gösterilerinin Etkinliği. International Journal of Hospitality Management, 85, 102365. doi: 10.1016/j.ijhm.2019.102365

Yu, Z., Yu, G., Xu, X., & Wang, X. (2020). Kaynakçılık Mesleki Eğitiminde Karma Modlu Bir Öğretim Yönteminin Etkililiği. Journal of Education for Teaching, 46(3), 287-299. doi: 10.1080/02607476.2019.1638709

Zawacki-Richter, O., & Qayyum, A. (2020). Yükseköğretimde Yapay Zeka Uygulamaları Üzerine Yapılan Araştırmaların Sistematik Bir İncelemesi: Eğitimciler Nerede? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17(1), 1-23.

Zeng, Y., Li, M., Li, S., Li, C., & Deng, H. (2021). Mesleki eğitimde Ters Yüz Edilmiş Sınıf Yaklaşımı: Çin’ de Grup Projeleri Üzerine Bir Vaka Çalışması. Education Sciences, 11(2), 47.

Zhang, H., & Cao, Y. (2020). Mesleki Eğitim Öğretim Yöntemlerinin Farklı Uzmanlık Alanlarındaki Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi Üzerine Bir Çalışma. Journal of Educational Psychology, 34(1), 61-66.

Zhang, L., & Liu, Y. (2020). Mesleki Eğitim ve Öğretimde Aktif Öğrenme Stratejileri: Literatürün Gözden Geçirilmesi. International Journal of Training Research, 18(1), 1-17.

Zhang, Y., Li, H., Zhao, C., Li, Y., & Li, W. (2021). Aktif Öğrenmenin Mesleki Öğrencilerin Öğrenme Çıktıları Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Deneyinden Kanıtlar. International Journal of Educational Research, 105, 101727.

Published

2023-06-02

How to Cite

KILIÇ, B., & KILIÇ, E. (2023). A Current Review on the Methods and Techniques Used in the Framework of Teacher-Student Relations in Vocational Education. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(2), 398–423. https://doi.org/10.5281/zenodo.7987934

Issue

Section

Articles