Evaluation of Barış Manço's Works in Terms of Communication Sociology


Abstract views: 39 / PDF downloads: 28

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8356569

Keywords:

Sociology of Communication, Works of Barış Manço, Turkish Folk Culture, Basic Values

Abstract

Barış Manço, who includes Turkish culture and basic human values in his works, is one of the powerful and unforgettable artists of Turkish music. For this reason, Barış Manço's works, which created his works in line with Turkish Folk Culture, beliefs and values, constituted the research subject. The aim of this article is to examine the basic values in Barış Manço's works in terms of communication sociology. Document analysis method was used in data collection, and thematic content analysis method was used in data analysis. The results show that the values in Barış Manço's works are functional in terms of creating social identity, group belonging, transferring social norms and values, cultural globalization, gender and inequality. The results obtained show the functionality of musical works in terms of interpersonal and intercultural communication, and draw attention to the sociological importance of these works. It is thought that the research will contribute to the literature as it draws attention to the relations in the fields of music culture, folklore, communication and sociology.

References

Akyol, Y. (2017). II. Meşrutiyet Dönemi Eğitimcilerinin Değerler Eğitiminde Edebî Ürünlerin ve Müziğin Kullanımına İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 376-393.

Angı, Ç, E. (2012). Lise Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Dinledikleri Müzik Türleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cirhinlioğlu, Z. & Tektaş, M. (2019). Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Sosyolojik Temalar. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 99-109.

Condor, S. (1990). "Social stereotypes and social identity." Social identity theory: Constructive and critical advances. (Der.) D. Abrams ve M. A. Hogg. London: Harvester Wheat Sheaf. 230-251.

Coşkun Keskin, S. & Akyıldız, M. (2021). Barış Manço Şarkılarında Yer Alan Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 19 (42), 153-186.

Çobanoğlu, Ö. (2000). Barış Manço Araştırmalarının Kullanımı ve Yöntemi Üzerine Tespitler. Millî Folklor Dergisi.12(46), 40-46.

Dönmez, E. C. Kurtaslan, Z., Apaydın, A. İ., ve Okay, H. H. (2017). Müzik ve Değer Kazanımı İlişkisi. Içinde Değerler bilançosu Beyaz Kitap (319-328). İstanbul Çizgi Kitapevi.

George, A.L. (1959). Quantitative and Qualitative Approaches to Content Analysis. In Pool, I. D.S. (Ed.), Trends in content analysis (pp. 7- 32). Urbana: University of Illinois Press.

Günay, U. (1992). Cumhuriyet Terkibi ve Barış Manço. Milli Folklor. 13, 2-3.

Güngör, E. (1997). Ahlak psikolojisi ve sosyal ahlak. İstanbul: Ötüken Yayınevi.

Hortaçsu, N. (1998). Grup İçi ve Gruplar Arası Süreçler. Ankara: İmge.

Kan, Ç. (2010). Sosyal Bilgiler Dersi ve Değerler Eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 187, 138-145.

Kara, M. ve Emirhan, T. (2020). Değerler eğitimi açısından müzik dersi kitaplarındaki çocuk şarkıları. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (2), 153-178.

Kurudayıoğlu, M. ve Çakıcı, E. (2013). Türk edebîyatı dersinin öğretiminde değerler. Ana Dili Eğitimi Dergisi,1(3), 41-57.

M. Van Elteren. (1999). “Amerikan Popüler Kültürünün Etkisinin Global Bir Yaklaşım İçinde Değerlendirilmesi”, Popüler Kültür ve İktidar, Nazife Güngör (der.), Vadi Yayanları, Ankara.

Özkarabekir, C. (2011). Barış Manço Belgeseli-Hayatım Roman.

Tajfel, H. (1978). "Interindividual behaviour and intergroup behaviour." Differentiation betıveen social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations. (Der.) H. Tajfel. London: Academic Press. 27-60.

Tajfel, H. (1978). "The achievement of group differentiation." Dijferentiation betıveen social groups: Studies in the social psychology ofintergroup relations. (Der.) H. Tajfel. London: Academic Press. 77-101.

Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.

Üztemur, S., Sevigen, E. ve İnel, Y. (2021). “Barış Abi”yle Değer Öğretimi: Barış Manço Eserlerinde Değerler. Başkent Üniversitesi Eğitim Dergisi, 8 (1), 93-103.

Published

2023-09-19

How to Cite

ERGÜL GÜVENDİ, N. (2023). Evaluation of Barış Manço’s Works in Terms of Communication Sociology. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(3), 635–641. https://doi.org/10.5281/zenodo.8356569

Issue

Section

Articles