Impact of COVID-19 Pandemic on Residential Furniture Sales via E-Commerce


Abstract views: 72 / PDF downloads: 48

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7981984

Keywords:

Pandemic, E-Commerce, Housing, Furniture, Purchase Behavior

Abstract

The COVID -19 pandemic has deeply affected the furniture industry as well as many other sectors. The pandemic has increased demand for home furnishings as people spend more time at home, and it has led to changes in furniture purchasing preferences due to interruptions in supply chains and disruptions in production processes. In this research, it is aimed to determine the way of supplying the furniture needed in the houses during the pandemic process and the effects of e-commerce on furniture sales. A total of 154 residential users participated in the survey, which was prepared in accordance with the purpose of the research. According to the results, it was determined that 63.23% of the residential furniture was purchased from the store before the COVID-19 pandemic, this rate decreased to 46.19% during the pandemic process, and increased to 50.17% after the pandemic. On the other hand, it was determined that 10.94% of residential furniture was purchased online before the COVID-19 pandemic, this rate increased to 28.86% during the pandemic process, and decreased to 24.15% after the pandemic. In addition, it has been determined that the gender of the participants has an effect on the purchase of the furniture they need in their homes through e-commerce, while the age and education differences do not have a significant effect.

 

References

Adnan, N. F., & Osman, S. (2022). Factors Influencing Online Impulse Buying Behavior During Covid-19 Pandemic. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(12), 2204– 2221.

Akalın, A., Yıldırım, K., Wilson, C., & Saylan, A. (2010). Users’ evaluations of house façades: Preference, complexity and impressiveness. Open House International, 35(1), 57-65. https://doi.org/10.1108/OHI-01-2010-B0006

Akpınar, E. N. (2017). Elektronik Dış Ticaret ve İstihdam İlişkisi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 3 (2) , 208-217.

Ashman, R., Solomon, M.R., & Wolny, J. (2015). An old model for a new age: Consumer decision making in participatory digital culture. Journal of Customer Behaviour. 14, 127–146.

Başkaya, A., Yıldırım, K., & Muslu, M. (2005). Poliklinik bekleme alanlarında fonksiyonel ve algı-davranışsal kalite: Ankara, İbni Sina Hastanesi Polikliniği. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20 (1), 53-68.

Barčić, A., Kuzman, M., Vergot, T., & Grošelj, P. (2021). Monitoring consumer purchasing behavior for wood furniture before and during the COVID-19 pandemic. Forests, 12 (7), 873.

Bayram, B. Ç. (2021). The Impact of COVID-19 on Turkish Forest Products Industry. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23 (2), 565-570.

Bilgin, N. (1986). Çeşitli sosyo-kültürel gruplarda eşya sistemleri ve insan eşya ilişkileri. Teknografik Matbaası, İzmir, 47-122.

Burdurlu, E., İlçe, A.Ç., & Ciritoğlu, H.H. (2004). Mobilya Ürün Özellikleri ile ilgili Tüketicilerin Tercih Öncelikleri. H. Ü. Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi.

Çağatay, K., Hidayetoğlu, M. L., & Yıldırım, K. (2017). Lise koridor duvarlarında kullanılan renklerin öğrencilerin algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (2), 466-479.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests, Psychometrika, 16(3), 297-334.

Ersen, N. (2021). Analysis of furniture products’ contribution to Turkey’s economy with a hybrid multi-criteria decision making method. BioResources, 16(1), 339-353.

Gür, Ş. Ö. (2000). Doğu Karadeniz örneğinde konut kültürü. Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 20.

Işık, Z. (1992). Geleneksel ve günümüz konutlarının iç mekan analizi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 1-10.

Işık, Z. & Yıldırım, K., (2002). Dekorasyonda İnce Yapı: Temel Ders Kitabı, Zirve Ofset Basın Yayın Matbaacılık, Ankara, 64.

Kılınc, B. & Akın, F. (2021). Pandeminin Türkiye’de E-Ticaret Sektörüne Etkileri. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi Özel Sayısı, 87-97.

Koçhan, A. (2003). Doğal çevreyle kurulan anlamsal bağ sürdürülebilir toplu konut tasarımı. Yapı Dergisi, 256, 49–55.

Kurniawan, B., & Fadryan, E. P. (2019). Furniture Online Shopping using Augmented Reality. Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Informatics, Engineering, Science and Technology, INCITEST 2019, 18 July 2019, Bandung, Indonesia.

Lihra, T., & Graf, R. (2007). Multi-channel communication and consumer choice in the household furniture buying process. Direct Marketing: An International Journal, 1(3), 146-160.

Lihra, T., Buehlmann, U. & Graf, R. (2012). Customer preferences for customized household furniture. Journal of Forest Economics, 18(2), 94-112.

Oblak, L., Glavonjić, B., Barčić, A.P., Govedič, T.B., & Grošelj, P. (2020). Preferences of Different Target Groups of Consumers in Case of Furniture Purchase. Drvna industrija, 71, 79–87.

Özkan, A., & Yıldırım, K. (2016). Comparison of conventional and computer-aided drafting methods from the view of time and drafting quality. Eurasian Journal of Educational Research, 16(62), 239 - 254.

Perry, D. (2007). Stir Your Consumers’ Emotions. Furniture Today, 32 (14), 22.

Smink, K., Swan II, J.E., Carruth, D.W., Davis, E. (2019). A New Traversal Method for Virtual Reality:. In: Chen, J., Fragomeni, G. (eds) Virtual, Augmented and Mixed Reality. Multimodal Interaction. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science(), vol 11574. Springer, Cham.

TOBB (2018). Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu https://tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2018/MobilyaSektorleriMeclisi.PDF

TUSIAD (2019). E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar. https://www.eticaretraporu.org/wp-content/uploads/2019/05/tusiad-eticaret-raporu-2019-infografik.pdf

Yıldırım, K. (1999). Günümüz konut mutfağında donatı elemanları üzerine bir araştırma. Politeknik Dergisi, 2(4), 7-14.

Yıldırım, K. & Hacıbaloğlu, M. (2000). Konut mutfakları ile ilgili ergonomik bir araştırma. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(3), 549-566.

Yıldırım, K., Başkaya, A., & Hidayetoğlu, M.L. (2005). Farklı sosyo ekonomik düzeye sahip blok-konut kullanıcılarının sabit iç donatım elemanlarından memnuniyeti. Politeknik Dergisi, 8(2), 189-197.

Yıldırım, K., Hidayetoğlu, M. L., & Şen, A. (2007). Farklı mimari biçimlerdeki kafe/pastane mekânlarının kullanıcıların algı-davranışsal performansı üzerine etkisi. Politeknik Dergisi, 10(3), 295-301.

Yıldırım, K., & Hidayetoğlu, M. L. (2008). Effects of the Locations of Curved Areas in The Main Living Rooms of Apartment Housing on User Perceptions. Gazi Üniversitesi Journal of Science, 21(2), 51-63.

Yıldırım, K., Akalın, A., & Çağatay, K. (2008). Otel yatak odalarının iç mekân tasarımının kullanıcıların algı-davranışsal performansı üzerine etkisi. Politeknik Dergisi, 11(2), 175-185.

Yıldırım, K., & Akalın, A. (2009). Problems related to the dimensions of curved areas in the main living rooms of apartment housing. Journal of Architectural and Planning Research, 26(1), 70-87.

Yıldırım, K., & Uzun, O. (2010). The effects of space quality of dormitory rooms on functional and perceptual performance of users: Zübeyde Hanım Sorority. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(4), 519-530.

Yıldırım, K., & Başkaya, A. (2013). Farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip kullanıcıların konut ana yaşama mekânını değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(2) , 285-291.

Yoon, S., Oh, H., & Cho, J. Y. (2010). Understanding Furniture Design Choices Using a 3D Virtual Showroom. Journal of Interior Design, 35(3), 33–50.

Published

2023-05-06

How to Cite

YILDIRIM, K., KARAKAYA, A. F., & TUNCA, E. (2023). Impact of COVID-19 Pandemic on Residential Furniture Sales via E-Commerce. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(2), 267–284. https://doi.org/10.5281/zenodo.7981984

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)