Investigation Of The Relationship Between Moral Sensitivity And Attitudes To Critical Thinking Of Nursing Students In Clıiiıcal Practice


Abstract views: 132 / PDF downloads: 76

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8358563

Keywords:

Nursing Students, Ethics, Morality, Moral sensivity, Critical thinking, Criticism

Abstract

This study was conducted to determine whether there is a relationship between nursing students’ moral sensitivity levels and critical thinking attitudes. Data were collected using face-to-face interviews with 40 nursing students who went into clinical practice during the Covid 19 Pandemic period in the spring term of 2020-2021. It took 15-30 minutes ort he students to fill out the forms. “Descriptive Information Form”, “Moral Sensitivity Questionnaire” and “Critical Thinking Attitude Scale” were used to collect data. It can be said that students’ moral sensitivity levels are high and their critical thinking levels are moderate. It was determined that the factors affecting the moral sensitivity levels of the students were gender, income status, and taking courses related to critical thinking outside of school(p<0.05). It was determined that the factors affecting the critical thinking attitude levels of the students were their income status and the status of receiving ethics education out of school(p<0.05). It can be said that the moral sensitivity and critical thinking levels of the students are quite good, and as the level of critical thinking attitude of the students increases, their sensitivity towards protecting the integrity of the patient increases.

References

Akça, N. K., & Taşçı, S. (2009). Hemşirelik eğitimi ve eleştirel düşünme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 187-196.

Alan, S., Sürücü Gökyıldız, Ş., Şenoğlu, A., & Akça, E. (2019). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 38-44.

An, G. J., & Yoo, M. S. (2008). Critical thinking and learning styles of nursing students at the baccalaureate nursing program in Korea. Contemporary Nurse, 29(1), 100-109.

Atay, M. E., & Yurttaş, A. (2021). Hemşirelerin Etik Duyarlılıkları ile Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 29(1), 66-77.

Aydın, A., & Kurudilek, F. (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Yaratıcılıklarına Etkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(1), 140-149.

Aykan, E. B., Fidancı Eren, Berna, & Yıldız, D. (2019). Hemşirelik öğrencilerinde ahlaki olgunluk ve etik duyarlılığın değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 1(2), 84-91.

Bakan, A. B., Kılıç, D., Aslan, G., & Uçar, F. (2020). Onkoloji Birimleri ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Etik Duyarlılık ve Merhamet Yorgunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 20-29.

Baykara Göçmen, Z., Demir, S. G., & Yaman, S. (2015). The effect of ethics training on students recognizing ethical violations and developing moral sensitivity. Nursing ethics, 22(6), 661-675.

Baykara Göçmen, Z., Gündüz, C. S., & Eyüboğlu, G. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin ahlaki duyarlılıklarının profesyonellik tutum düzeylerine etkisi. Cukurova Medical Journal, 44(3), 712-722.

Borhani, F., Abbaszadeh, A., & Hoseinabadi-Farahani, M. J. (2016). Moral sensitivity and its dimensions in Iranian nursing students. Journal of medical ethics and history of medicine, 9.

Burkhardt, M., & Nathaniel, A. (2013). Çağdaş Hemşirelikte Etik. İstanbul Tıp Kitapevi.

Comrie, R. W. (2012). An analysis of undergraduate and graduate student nurses’ moral sensitivity. Nursing ethics, 19(1), 116-127.

Cüceloğlu, D. (1995). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Çalışkan, N., Karadağ, M., Durmuş İskender, M., Aydoğan, S., & Gündüz, C. S. (2020). Eleştirel Düşünme Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Eleştirel Düşünme Motivasyonlarına Etkisi. Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri, 12(4).

Doğan, P., Tarhan, M., & Kürklü, A. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin bireyselleştirilmiş bakım algıları ile ahlaki duyarlılık düzeyleri arasındaki ilişki.

Dülgerler, Ş., Durgu, N., & Güler, C. (2020). Çalışan ve Öğrenci Hemşirelerde Etik Duyarlılık Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 28(3), 345-353.

Ip, W. Y., Lee, D. T., Lee, I. F., Chau, J. P., Wootton, Y. S., & Chang, A. M. (2000). Disposition towards critical thinking: a study of Chinese undergraduate nursing students. Journal of Advanced Nursing, 32(1), 84-90.

Jones, J. S., Fitzpatrick, J. J., & Rogers, V. L. (2016). Psychiatric-mental health nursing: An interpersonal approach. Springer Publishing Company.

Lafcı, D., Yıldız, E., Akkaya, K., & Colak, G. (2020). The Impact of Moral Sensitivities and Professional Values of Nursing Students on Care Perception/Hemsirelik Ogrencilerinin Ahlaki Duyarliliklarinin ve Profesyonel Degerlerinin Bakim Algisina Etkisi. Bezmialem Science, 8(4), 344-357.

Lützén, K., Evertzon, M., & Nordin, C. (1997). Moral sensitivity in psychiatric practice. Nursing ethics, 4(6), 472-482.

Martin, C. (2002). The theory of critical thinking of nursing. Nursing education perspectives, 23(5), 243-247.

Oktay, A. A., Filiz, T., Doğaner, A., Gülpak, M., & Avnioğlu, S. (2019). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri. Cukurova Medical Journal, 44(1), 33-43.

Özdil, K., Özcan, A., Muz, G., & Turaç, N. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin araştırma ve gelişmelere karşı farkındalık tutumları ve eleştirel düşünme becerileri.

Özelçi, S. Y., & Saracaloglu, A. S. (2017). The development of critical thinking attitudes scale. European Journal of Education Studies.

Özgönül, M. L., Kırca, N., Karaçar, Y., & Bademli, K. (2021). Öğrenci Hemşirelerde Profesyonel Benlik Kavramı ve Ahlaki Duyarlılık: Tanımlayıcı ve İlişki Arayıcı Çalışma. Türkiye Biyoetik Dergisi, 8(1), 25-33.

Solmaz, E. (2020). Ebelik Öğrencilerinin Ahlaki Duyarlılıklarının Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerine Etkisi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi]. Tokat.

Şahiner, P., Babadağlı, B., & Ersoy, N. (2019). Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin ahlaki duyarlılığı. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 86-90.

Tatlı, T. (2018). Sağlık Çalışanlarının Empatik Eğilim ve Etik Duyarlılık Düzeylerinin Hasta Hakları Bağlamında İncelenmesi: Ağrı İli Örneği (Publication Number 1-80) Selçuk Üniversitesi]. Konya.

TDK, T. D. K. (2021). Kelimeler. Retrieved 13.08.2021 from https://sozluk.gov.tr/

Tosun, H. (2018). Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe geçerlik ve güvenirlik uyarlaması. Çağdaş Tıp Dergisi, 8(4), 316-321. https://doi.org/10.16899/gopctd.467052

Uyanık, G., & Tanrıverdi, G. (2021). Hemşirelik öğrencilerinde kültürlerarasi iletişim yeterliliği ile eleştirel düşünme eğilimi arasindaki ilişki. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2), 239-245.

Uyar, M. G., & Güven, Ş. D. (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Otonomi Düzeyleri Arasındaki İlişki.

Wechsler, S. M., Saiz, C., Rivas, S. F., Vendramini, C. M. M., Almeida, L. S., Mundim, M. C., & Franco, A. (2018). Creative and critical thinking: Independent or overlapping components? Thinking Skills and Creativity, 27, 114-122.

Yang, S.-A. (2010). Critical thinking disposition and problem solving ability in nursing students. Journal of Korean Academy of nursing administration, 16(4), 389-398.

Yılmaz Özelçi, S. (2012). Eleştirel düşünme tutumuna etki eden faktörler: sınıf öğretmeni adayları üzerine bir çalışma.

Yumusak, T. (2020). Ameliyathanede çalışan hemşirelerin profesyonel değerlerinin ve etik duyarlılıklarının belirlenmesi İstinye Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü].

Zengin, O., & Hasgül, E. (2019). Evde hasta bakım programı öğrencilerinin etik duyarlılıkları ve hasta hakları bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 19(1), 43-53.

Published

2023-09-19

How to Cite

YILDIZ, G. N., & KARA KAŞIKÇI , M. (2023). Investigation Of The Relationship Between Moral Sensitivity And Attitudes To Critical Thinking Of Nursing Students In Clıiiıcal Practice. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(3), 683–702. https://doi.org/10.5281/zenodo.8358563

Issue

Section

Articles