Treatment and Analysis of Art Branches in Social Studies Course


Abstract views: 51 / PDF downloads: 35

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8359787

Keywords:

Art, History, Literature, Social Studies

Abstract

The social studies course, which contains many necessary contents in human life, contains many elements that can be exemplified from the point of view of the branches of art, especially in subjects that come into contact with historical science as content. In the study, it was thought that if the subjects in the field of history were directed to art branches and works of art as content, it would be very useful to gain behaviors such as interest in art and love of art in students. What is wanted to be done and analyzed is that the effects of art and works of art on the student can be tested by highlighting them according to the content of the subject being processed. In order to evaluate the opportunities offered by social studies course, to know, to recognize the literary works and works of art related to the subject we are processing, and to introduce them to the student, appropriate documents and resources have been provided. Elements from different branches of art such as a song, anthem, painting, miniature, engraving, sculpture, relief, poetry, novel, theater work, dances, folkloric elements, oratorios, motion pictures have been added to the course content. In the content of the course topics, sections related to works of art were highlighted and processed, and it was tried to analyze whether this situation attracted the attention of the students at first, and then what consequences it had on their achievements in the course with project assignments. The research group was randomly divided into two parts according to the distribution of project assignments, one group was given homework topics with art content, and the other was given subjects with normal curriculum content. The grades obtained by the two groups from the assignments were compared and analyzed.

References

Akarca, A. (1998). Şehir ve Savunması. Türk Tarih Kurumu Yayınları( 3. Baskı): 29.

Akhan, O. Yalçın, A. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Çokkültürlü Eğitimin Yeri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 2, 26.

Akurgal, E. (2014). Anadolu Kültür Tarihi. Phoenix Yayınevi: 271-282.

Alp, S. (2011). Hitit Güneşi. Tübitak Popüler Bilim Kitapları (5. Baskı), 4-23.

Anonim, (2018). müfredat.meb.gov.tr.Programlar/sosyal bilgiler

Anonim, (2021). tegm.meb.gov.tr.221

Atsız, H. N. (1946). Bozkurtların Ölümü Bozkurtlar Diriliyor. Türkiye Yayınevi, 326-359.

Atsız, H. N. (2016). Aşıkpaşaoğlu Tarihi(6. Baskı): 15-18.

Boardman, J. (2013). Siyah Figürlü AtinaVazoları. Homer Kitabevi (2. Baskı), 20-30.

Çençen, N. Arda Berk, N. (2014). İlköğretim 6 ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Halk Kültürü Ögelerinin Yeri ve Önemi. Kafkas Üniversitesi e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 1(3): 13-14.

Çığ, M. İ. (2012). Gilgameş. Kaynak Yayınları, 9-76.

Çığ, M. İ. (2002). Hititler ve Hattuşa. Kaynak Yayınları (3. Baskı), 62-67.

Çoruhlu, Y. (2016). Eski Türklerin Kutsal Mezarları Kurganlar. Ötüken Neşriyat A.Ş.,121-208.

DAŞ, A. (2004). Ankara Savaşı Öncesi Timur İle Yıldırım Bayezid’in Mektuplaşmaları, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 15, 141-167.

Demir, S. B. Akergin, H. (2010). Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. e-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi(1)1, 26-40.

Ergin, M. (2008) Orhun Abideleri. Boğaziçi Yayınları( 41. Baskı), 2-23.

Faruki İ. R. Faruki, L. L. (1999). İslam Kültür Atlası. İnkılap Yayınları(3. Baskı), 364-466.

Gökalp, Z. (1976) Türk Töresi. Devlet Kitapları, Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları (1. Seri): 14-21.

Güleç, S. Alkış, S. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze Gezilerinin İletişimsel Boyutu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (17)1, 63-68.

Herodotos, (2017). Tarih. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları(XIII. Basım), 43-45.

Homeros, (2015). İlyada. Yason Yayınevi: 5-8.

Kafesoğlu, İ. (1988). Türk Milli Kültürü. Boğaziçi Yayınları (5. Baskı) 42-48.

Kırıkçı, A. C. Akgül, M. Y. Bahar, A. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Sanat ve Estetik. Hararn Education Journal (5) 1, 31-33.

Köse, M. Yıldız, A. (2012). Tarih Eğitiminde Sosyal ve Kültürel Konuların Öğretimi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. I: 81-99.

Köseoğlu, G. (2019) Varka ve Gülşah Mesnevisi Minyatürlerinde Renk, Biçim ve Kompozisyon. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Türk İslam Sanatları Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Konya: 70-82.

Köstüklü, N. (1999) Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi. Günay Ofset Matbaacılık (2. Baskı): 10-11.

Özdemir, A. (2017). Karacaoğlan. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları 15(3. Baskı): 418-419.

Polo, M. (2019). Dünyanın Hikaye Edilişi. Ötüken Neşriyat(3. Baskı): 5.

Roadway, N. Farfour, G. (2017). Sanat Kitabı. Alfa Yayınları: 52-55.

Sakaoğlu, S. Duymaz, A. (2017). İslamiyet Öncesi Türk Destanları. Ötüken Neşriyat A. Ş, 212-218.

Sertkaya, O. F. (2018). Etimoloji Araştırmaları. Akçağ Basım Yayım Pazarlama A. Ş. : 18-24.

Sümer, F. (2014). Eski Türklerde Şehircilik. Türk Tarih Kurumu Yayınları(2. Baskı): 1-23.

Tarhan, A. H. (2002). Abdülhak Hamit Tarhan Tiyatroları 6 Kanbur. Dergah Yayınları: 195-220.

Taşağıl, A. (2017). Gökbörü’nün İzinde Kadim Türklerin Topraklarında. Kronik Kitap: 13-19.

Turan, O. (1971). Selçuklular Zamanında Türkiye. Turan Neşriyat Yurdu, 395-402.

Turan , O. (2009). Oniki Hayvanlı Türk Takvimi. Ötüken Neşriyat A. Ş., 32-54.

Yağcı, Ö. (2000). Pir Sultan Abdal Yaşamı ve Şiirleri. Gün Yayıncılık, 31-32.

Yılmaz, S. (2016). Yaşayan Osmanlı Ruhu Muradiye Külliyesi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 16-26.

Published

2023-09-19

How to Cite

KURT, H. (2023). Treatment and Analysis of Art Branches in Social Studies Course. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(3), 772–797. https://doi.org/10.5281/zenodo.8359787

Issue

Section

Articles