A Compilation of Sexuality and Parental Attitudes on Sexual Myths


Abstract views: 121 / PDF downloads: 99

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8359380

Keywords:

Sexuality, Sexual Myths, Parental Attitudes, Perspective on Sexuality

Abstract

The concept of sexuality is an important concept that is still being researched since the beginning of humanity’s existence. It is one of the essential needs of human life. Sexuality plays an important role not only in meeting the psysical needs of the individual, but also in shaping the psychological and emotional needs of the individual. In order for the concept of sexuality, which starts from our childhood and manifest itself in every stage of our life, to develop in a healthy way, it is necessary to meet the concept of sexuality, especially during adolescence, the attitude of parents on sexuality, the circle of friends, etc. Factors such as these have great importance in shaping he individual’s perceptions of sexuality and sexual myths. The culture of  the individual, the environment in which he lived, the environment in which he grew up affecct the persons perspective on sexulality to a great extent. Inaccurate information about sexuality can increase in the society over time and can be accepted as true by the society and create sexual myths. The excess of belief in sexual myths can significantly affect the sexual life of the individual and may even lead to sexual dysfunctions. At this point, parental attitudes and sexual myths about sexuality have led to the formation of different perspectives in society and greatly affect both the psychologial and sexual lives of individuals. In this context, this study has been reviewed and appropriate stıdies have been discussed, and a review study has been created by considering the effects of parental attitudes on sexuality, sexual myths together with the literatüre review.

References

Akıncı, N. Ajas, İ. İ. Karacık, N. E. Vardar S. K. (2017). Cinselliğimiz Var!

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, 12. Baskı, İstanbul.

(Erişim: www.kadinininsanhaklari.org - www.wwhr.org)

Aksöyek, A. Canatar, T. (2018). Cinsellik ve Cinsel Eğitim. Turkish Journal of

Family Medicine and Primary Care, 9(2), 54-58.

Aygin, D. Açıl, H. Yaman, Ö., Yılmaz, Ç. A., (2017). Üniversitede Okuyan Kadın Öğrencilerin Cinsel Mitler ile İlgili Görüşleri. Kadın Cinsel

Sağlığı Araştırma Yazısı. Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. 19(2):44-49.

(Erişim: https://www.researchgate.net/publication/)

Bayhan, S. P. Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa Yayınları, İstanbul.

Bekir, Ş. H.(2009). Ankara’nın Farklı Sosyoekonomik Bölgelerinde YaşayanAile Bireylerinin Aile İlişkilerini Algılama Durumları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Dergi Sayısı:25s:8-26. Ankara.

Bozdemir, N. ve Özcan, S. (2011). Cinsellik ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış. TJFMPC, 5: 37-46.

CETAD, (2006). Cinsel Yaşam ve Sorunları, Cinsel Sağlık ve Üreme SağlığıAlanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk Projesi. CinselEğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul.

CETAD, (2007). 6. Bilgilendirme Dosyası “Erkek Cinselliği” Basın Bülteni, 28 Mart, İstanbul.

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD). Cinsel Yaşam ve Sorunları. 2008.

Civil B, Yıldız H. Erkek öğrencilerin cinsel deneyimleri ve toplumdaki cinsel tabulara yönelik görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2010;3(2):58-64.

Çağdaş, A. ve Seçer, S. Z. (2011). Anne Baba Eğitimi. 1.Baskı, Eğiten Kitap, Ankara.

Çalışandemir, F., Bencik, S., & Artan, İ. (2010). Çocukların Cinsel Eğitimi: Geçmişten Günümüze Bir Bakış. Eğitim ve Bilim, 33(150).

Dönmezer, İ. (1999). Ailede İletişim ve Etkileşim Sağlıklı İnsan Sağlıklı Aile. İstanbul: Sistem.

Ekşi, A. (1999). Çocuğun Ruhsal Gelişiminde Annenin Önemi, Anneden Ayrılığa Tepkiler. Ben Hasta Değilim!. (Aysel Ekşi, Ed), Nobel Tıp

Kitapevleri, İstanbul.

Gottman, J. (1997). The Heart Of Parenting. How To Raise An Emotionally Intelligent Child. London: Bloomsbury.

Karasu, B. (2011). Ne Hastalık, Ne Suç, Ne Günah! LGBT Hakları İnsan Haklarıdır. Ekim. Kaos GL yayınları, Ankara.

Kaptan. S., Nil. Ş. N., (2012). Eşcinselliğin Tedavisi Olsa Heteroseksüellerde Eşcinsel Yapılabilirdi. (25 Haziran 2012) İstanbul.

(Erişim:https://t24.com.tr/haber/dr-seven-kaptan-escinselligintedavisi-olsa-heteroseksuel-insanlar-da-escinsel-yapilabilirdi,207036)

Karabulutlu, Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinde cinsiyete göre cinsel mitler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 27(3), 155-164.

Kaya, M. (2013). Ailede Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik ve Benlik Gelişimindeki Rolü, İlahiyat Fakültesi Dergisi.

Kaya, M. (1997). Ailede Anne-Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik ve Benlik Gelişimindeki Rolü. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (9), 193-204.

Kulaksızoğlu, A. (1998). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi Yayınevi, 1.Baskı.

Merve, Ö. Z., & Cebrail, KISA CİNSELLİK VE DUYGULAR: BİR GÖZDEN GEÇİRME. Habitus Toplumbilim Dergisi, 4 (4), 211-228. 2023.

Montaigne, M. (1984). Denemeler. Çev. Sabahattin Eyüboğlu. İstanbul: Cem Yayınevi.

Ohl, L. E. (2007). Essentials of Female Sexual Dysfunction From a Sex Therapy Perspective. Urologic Nursing, 27(1), 57-63.

Özmen HE. Cinsel Mitler ve Cinsel İşlev Bozuklukları. Psikiyatri Dünyası 1999; 3(2):49-53.

Özgüven, İ. E. (2001). Ailede İletişim ve Yaşam. 1.Baskı, PDREM Yayınları. Ankara.

Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim (12. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi. Sungur MZ. Cinsel Eğitim. Klinik Psikiyatri 1998; 1(2): 103-8.

Sungur M. Z., Tarcan T. (2007). Erkek Cinselliği. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Yayınları, p.10-8.

Tuğut, N., & Gölbaşı, Z. (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan (3-6 yaş) Ebeveynlerin Cinsel Eğitim Tutumlarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 13(3), 287-294.

Tuzcuoğlu N. Tuzcuoğlu. S. (2003). Çocuğun Cinsel Eğitimi. “Anne Ben Nasıl Doğdum?” Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, I. Baskı, Morpa Kültür

Yayınları, İstanbul.

Vicdan, K. (1995). Üreme Sağlığı ve Gençlerin Cinsel Eğitim Sorunları, Gençlik, Cinsel Eğitim ve Üreme Sağlığı Kitabı. İnsan Sağlığını

Geliştirme Vakfı, İstanbul.

Yavuzer, H. (2001). Yaygın Anababa Tutumları. Anababa Okulu. Remzi Kitapevi, İstanbul.

Yavuzer, H. (2005). Gençleri Anlamak. 2. Baskı, Remzi Kitapevi, İstanbul.

Yetkin, N. İ. (2001). Cinsel Öykü Alma ve Cinsel İşlevin Değerlendirilmesi: Cinsel İşlev Bozuklukları Monograf Serisi. Roche Müstehzarları

Sanayi A.Ş. 27-29. İstanbul.

Yıldız, A. (2013). Anne Baba Tutumları İle Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yörükoğlu, A. (1996). Çocuk Ruh Sağlığı. 20. Baskı, Özgür Yayınları, İstanbul.

World Health Organization (WHO), (2006). Defining Sexual Health: Report of a Technical Consultation on Sexual Health, Geneva.

Published

2023-09-19

How to Cite

KANDEMİR, Z. K., ALBAYRAK, A., & KARAAZİZ, M. (2023). A Compilation of Sexuality and Parental Attitudes on Sexual Myths. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(3), 727–745. https://doi.org/10.5281/zenodo.8359380

Issue

Section

Articles