Alcohol Addiction Case Article


Abstract views: 712 / PDF downloads: 881

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7995612

Keywords:

Alcohol, Alcohol Addiction, Phenomenon

Abstract

Alkol bağımlılığı diğer bağımlılıklarda da görüldüğü gibi iyileşme ve tekrarlama süreçlerinden oluşan kalıcı bir beyin hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Alkol bağımlısı olan bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıklarında bozulmalar meydana gelmektedir. Alkol bağımlılığı bir süreç sonucunda gelişen bir hastalıktır. Alkol bağımlılığı sonucunda iş veriminde azalma, fiziksel titreme reaksiyonları, yeterince yememe, maddi yetersizlik, psikolojik bunalım gibi birçok alanı olumsuz etkilediği görülmektedir. Bu yazıda alkol kullanımını artırarak alkol bağımlılığını sürdüren bir olgu aynı alanda yazılan kaynaklar kapsamında ele alınmıştır.

References

Aksu, M. H. (2017), Alkol Bağımlılığı ve Opiat (Eroin) Bağımlılığı Tanısı Alan Ayaktan Takip Edilen Erkek Hastalarda Depresyon, Anksiyete, Aleksitimi ve Bedensel Belirtilerin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

Bozkurt, O., Pektaş, Ö., Kalyoncu, A., Mırsal, H., & Beyazyürek, M. (2003), Anksiyete ve Alkol Kullanım Bozukluğu İlişkisi: Bir Olgu Sunumu. Bağımlılık Dergisi, 4(3).

Chasan, N. (2010), Alkol Bağımlılığı İle Çocukluk Çağı Travmaları İlişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dişsiz, M. (2015). Alkol Bağımlılığı ve Yaşam Kalitesi. JAREN/Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi 2, 91-95.

Doğan, M. C. (2002), Üniversite Gençliğinin Alkol ve Uyuşturucuya İlişkin Tutumları. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 55-67.

Topbaş, Z. S. (2020), Alkol/Madde Bağımlılığı Tanısı Almış Bireylerin Taburculuk Sonrası İzlemlerinde Kullanılmak Üzere Telepsikiyatrik Hasta Takip Formunun Geliştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yücel, F. N., Doğan, K., Pamir, R. N., Erkuş, S., Keşir, Ü., & Zengin, O. (2020). Alkol Bağımlısı Bireylerde Benlik Saygısı, Algınanan Sosyal Destek ve Başetme Stratejileri: Adsız Alkolikler Örneği. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi 15, 50-64.

Published

2023-06-02

How to Cite

ÇAVUŞ, B., & KARAAZİZ, M. (2023). Alcohol Addiction Case Article. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(2), 285–290. https://doi.org/10.5281/zenodo.7995612

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>