Systematic Review On The Implementation Of Schema Therapy Of Substance Abuse


Abstract views: 121 / PDF downloads: 90

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10806418

Keywords:

Addiction, Substance Abuse, Schema Therapy

Abstract

The purpose of this review study is to examine the use of schema therapy in individuals with substance abuse. In this study, the systematic review method was used, and no field study or any scale was used. Only the studies handled in English are between the years 2015-2023. These studies consist of research articles. This compilation study was carried out in two stages as February, 2023 and June, 2023. As a result of the literature review, 4 studies were discussed. As a result of these 4 studies, it was seen that schema therapy is an effective treatment method on substance addiction. Schema therapy is an effective treatment method that helps individuals with substance addiction meet their emotional needs and create a healthy lifestyle by restructuring negative schemas.

References

Avcı, E. (2018). Madde Bağımlılığı Tedavisi Görmüş Bireylerde Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Relaps Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Sınanması. (Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Çakıcı, M., Çakıcı, E., Karaaziz, M., Tutar, N., & Eş, A. (2014). KKTC’de Psikoaktif Maddelerin Kullanım Yaygınlıkları ve Risk Etkenleri. Bağımlılık Dergisi 2014; 15 (4): 159, 166.

Hosseinifard S. M. & Kaviani N. (2015). Comparing the Early Maladaptive Schemas, Attachment and Coping Styles in Opium and Stimulant Drugs Dependent Men in Kerman, Iran. Addict Health, 7(1-2), 30-36.

Karaaziz, M., & Çakıcı, E. (2019). Bağımlılık Kavramının Pozitif Psikoterapi Perspektifinden Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20, 108-111.

Karakuş, B. N., Özdengül, F., Görmüş, Z. I. S., & Şen A. (2021). Bağımlılık Fizyopatolojisine Genel Bakış. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 158-166.

Karami, Z., Massah, O., Farhoudian, A., & Oji, A. (2015). Early Maladaptive Schemas in Opiate and Stimulant Users. Iranian rehabilitation journal, 13(2), 10-15.

Salasi, B., Ramezani, MA ve Jahan, F. (2023). Metadon İdame Tedavisi Gören Bağımlılarda Şema Terapinin Özeleştiri ve Utanç Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Journal of Psychological Science, 22 (121), 153-169.

Shorey, R. C., Stuart, G. L., Anderson, S., & Strong, D. R. (2013). Changes in Early Maladaptive Schemas After Residential Treatment for Substance Use. Journal of clinical psychology, 69(9), 912-922.

Türkal, H. (2019). Madde Bağımlılığında Nesne Kavramının Psikanalitik Kuramla İncelenmesi: Bir Olgu Sunumu (Master Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Yazdi Nezhad, FA ve Abdullahi, R. (2017). Uyuşturucu Bağımlılarında Uyumsuz Şemalar ve Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 6 (2), pp-195.

Yılmaz, K. (2021). Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Sistematik Derleme, Meta Değerlendirme ve Bibliyometrik Analizler. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1457-1490.

Published

2024-03-12

How to Cite

DEREBAŞI, S., & KARAAZİZ, M. (2024). Systematic Review On The Implementation Of Schema Therapy Of Substance Abuse. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(1), 183–192. https://doi.org/10.5281/zenodo.10806418

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>