The Relationship of Football Fanaticism with Aggressive Behavior, Anger and Impulsivity


Abstract views: 130 / PDF downloads: 102

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7995654

Keywords:

Football Fanaticism, Aggression, Anger, Impulsiveness

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between football fanaticism and aggression, anger and impulsivity. The population of the research consists of individuals over the age of 18 who hold a team. The study consisted of 390 people, 145 women and 245 men. As data collection tools, Socio-Demographic Information Form, Football Fan Fanaticism Scale (FTFS), Buss, Perry Aggression Scale (BPSÖ), Multidimensional Anger Scale (MPAS) and Barratt Impulsivity Scale – 11 (BDI-11) were used. As a result of the research, a negative correlation was found between Buss-Perry Aggression Scale and Football Fan Fanaticism Scale and Multidimensional Anger Scale and Football Fan Fanaticism Scale scores (p<0.05). It was determined that there was a negative correlation between the participants' motor impulsivity and attention impulsivity sub-dimensions in BDI-11 and their FTFS scores (p<0.05). A positive correlation was found between the participants' planning in BDI-11 and their FTFS scores (p<0.05). BPSS scores of the participants predicted their FTFS scores in a statistically negative and significant way. At the same time, MCQ scores also predict FTFS scores in a statistically negative and significant way. However, BDI-11 scores do not predict FTFS scores statistically significantly. The result of the research shows that football fanaticism differs according to some socio-demographic information, as well as causing feelings of anger and aggression.

References

Açak, M., Düz, S., Karataş, Ö., Karademir T., Kurak, K., & Bayer, R. (2018). Türkiye futbol federasyonu 1. Ligindeki taraftarların fanatiklik durumlarının incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20 (3), 8-23.

Aktükün, İ. (2010). Futbolun siyasi tarihine kenar notları. Cogita, 2 (63), 9-26.

Arıkan Y. (2007). Futbolda şiddet ve polis. Polis Bilimleri Dergisi, 9 (4), 109-132.

Ayan, S. (2006). Şiddet ve fanatizm. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7 (2),191-209.

Balkaya, F. (2001). Öfke: Temel boyutları, nedenleri ve sonuçları. Türk Psikoloji

Yazıları, 4 (7), 21-45.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları.

Cenkseven, F. (2003). Öfke yönetimi becerileri programinin ergenlerin öfke ve saldirganlik düzeylerine etkisi. Egitim Bilimleri ve Uygulama, 2 (2), 153-167

Çakıroğlu, B. (2022). Futbol taraftarlarının fanatizm duyguları ile siber zorbalık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Dal, S., Odabaş, İ., Suna, N., Bulgan, Ç. & Akkaya, S. (2012). Türkiye Futbol Süper Ligi Derbi Maçı İzleyicilerinin Öfke ve Saldırganlık Davranışlarının İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1-2), 45-48.

Dever, A. (2010). Spor sosyolojisi. Siyasal Kitapevi.

Doğaner, S., Erdeveciler, Ö., Balcı, V., Uyar, Y., Bağış, T. Ö., & Ercan, M. (2021). Futbol taraftarlarının fanatiklik düzeylerinin belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19 (4), 257-269.

Eroğlu, F. (2015). Davranış bilimleri. Beta Yayınevi.

Güler, C. (2020). Futbol taraftarlarının fanatiklik ve lisanslı ürün satın alma düzeylerinin incelenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 16 (32), 4784-4808.

Gülle, M., Soyer, F., & Çağrı Ç.M. (2017). Açık saha ve kapalı saha taraftarlarının saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 57-64.

Karataş, Z. (2008). Lise öğrencilerinde öfke ve saldırganlık. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 277-294.

Kılcıgil, E. (2003). Psycho-social aspects of reactions by football fans concerning violence. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. Spormetre, 1 (1), 21-29.

Koçer, M. (2012). Futbol derneklerine üye olan taraftarların şiddet ve holiganizm eğilimlerinin belirlenmesi: Kayseri örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), 111- 135.

Köknel, Ö. (1996). Bireysel ve toplumsal şiddet. Altın Kitaplar Yayınevi.

Özcan, S. (2011). Temel tenis teknik öğretiminde iki farklı antrenman modunun teknik biyometrik ve fizyolojik özellikler üzerine etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Özdemir, P. G., Selvi, Y., & Aydin, A. (2012). Dürtüsellik ve tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4 (3), 293-314.

Özmen, A. (2006). Öfke: Kuramsal yaklaşımlar ve bireylerde öfkenin ortaya çıkmasına neden olan etmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (1), 39-56.

Soykan, Ç. (2003). Öfke ve öfke yönetimi. Kriz dergisi, 11 (2), 19-27.

Tanyeri, L. (2019). Futbol taraftarı fanatikliği: Üniversite öğrencileri örneği. Spor Eğitim Dergisi, 3 (2), 89-97.

Taşan, Ö.F. (2022). Ergenlerde ilişkisel saldırganlık ile utanç ve suçluluk arasındaki ilişkide ahlaki çözülmenin aracı rolü. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Taşmektepligil, M., Çankaya, S. & Tunç, T. (2015). Futbol Taraftarı Fanatiklik Ölçeği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 41-49.

Tatlılıoğlu K. &Karaca, M. (2013). Öfke olgusu hakkında sosyal psikolojik bir değerlendirme. A Social Psychological Evaluation About Anger, 6 (6), 1101-1123.

Türk Dil Kurumu (2021). Okullar için Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Yazıcı, K. & Yazıcı, A.E. (2010). Dürtüselliğin nöroanatomik ve nörokimyasal temelleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2 (2), 254-280.

Yıldız, H., & Açak, M. (2018). Lise öğrencilerinin futbol fanatiklik düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 738-748.

-748.

Published

2023-06-02

How to Cite

DURMAZ, E., & BURAN, A. (2023). The Relationship of Football Fanaticism with Aggressive Behavior, Anger and Impulsivity. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(2), 594–612. https://doi.org/10.5281/zenodo.7995654

Issue

Section

Articles