Review On Generalized Anxiety Disorder And Cognitive Behavioral Therapy


Abstract views: 37 / PDF downloads: 38

Authors

  • Buse KARAEL Yakın Doğu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
  • Meryem KARAAZİZ Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Lefkoşa, KKTC https://orcid.org/0000-0002-0085-612X

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12511232

Keywords:

generalized anxiety disorder, CBT, review

Abstract

The purpose of this review study is to examine the use of cognitive behavioral therapy in individuals with generalized anxiety disorder. In this study, the compilation method was used and no field work or any scale was used. The studies discussed only in English are between 2009 and 2018. These studies consist of randomized controlled studies. This compilation study was carried out in two stages, February 2024 and May 2024. As a result of the literature review, 6 studies were considered. As a result of these 6 studies, it was seen that CBT is a therapy method that increases compliance with therapy and accelerates recovery, and is an effective method in terms of achieving results in a short time. It has been found that symptoms significantly decrease and disappear after CBT therapy is applied to individuals experiencing GAD. For this reason, CBT therapy is an effective method in the treatment of GAD.

References

APA (1952) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1 st ed (DSM-I). Washington, DC, American Psychiatric Association.

APA (1968) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2nd ed. (DSM-II). Washington, DC, American Psychiatric Association.

APA (1980) Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd ed. (DSM-III) Washington, DC, American Psychiatric Association.

APA (1987) Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd ed. Revised (DSM-III- R). Washington, DC, American Psychiatric Association.

APA (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. (DSM-IV).

Washington, DC, American Psychiatric Association.

APA (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. (DSM-5).

Washington, DC, American Psychiatric Association.

Asoğlu, M., Karka, İ., Pirinççioğlu, F., Göbelek, M., Çelik, H., Takatak, H., & Bilgen-Ulgar,Ş. (2018). Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanısı Konulan Hastaların Anksiyetelerinin İfade Biçimlerinin Kültürel Yansımaları. Bezmialem Science, 6(4).

Balcıoğlu, İ., & Ünsalver, B. (2006). Yaygın Anksiyete Bozukluğu: Epidemiyoloji, Prognoz ve Farmakolojik Olmayan Tedaviler. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 37(3), 115-120.

Bengisoy, A., Özdemir, M. B., Erkıvanç, F., Şahin, S., & İskifoğlu, T. Ç. (2019). Bilişsel davranışcı terapi kullanılarak yapılan araştırma makalelerinin içerik analizi 1997-2018. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 9(54), 745-793.

Berzoff, J., Flanagan, L. M., & Hertz, P. (2008). Inside Out and Outside In: Psychodynamic Clinical Theory and Psychopathology. Rowman & Littlefield Publishers.

Borza, L. (2017). Cognitive-Behavioral Therapy for Generalized Anxiety. Dialogues in Clinical Neuroscience, 19(2), 203-208.

Eroğlu, M. Z., Annagür, B. B., & İçbay, E. (2012). Yaşlılarda yaygın anksiyete bozukluğunun değerlendirilmesi. Gaziantep Medical Journal, 18(3), 143-147.

Gezgin, H., Çam, O., & Karademir, M. (2010). Yaygın anksiyete bozukluğu tanılı bireylere verilen psikoeğitimin tedavideki etkinliğinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri, 13, 65-76.

Gürsoy Çiçek, B. Anksiyete Bozukluğu veya Depresif Bozukluk Tanılı Hastalarda Düşünce Özellikleri ve Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi.Ufuk Üniversitesi,Tıpta Uzmanlık Tezi.

Karataş, E. (2023). 11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı-1. İstanbul: İlmi Etüdler Derneği (İLEM).

Kara, N. (2014). Sağlık Kaygısının Eşlik Ettiği Bir Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olgusunun Bilişsel Davranışçı Terapisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 3(2), 99-108.

Llera, S. J., & Newman, M. G. (2015). Generalized Anxiety Disorder.The Encyclopedia of Clinical Psychology, 1341-1346.

National Institutes of Health. (2022). Generalized Anxiety Disorder: When Worry Gets Out of Control.

Öngider, N., & Baykara, B. (2015). Anksiyete tanısı almış çocuklar üzerinde bilişsel davranışçı grup terapisinin etkililiği. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1(1), 26-37.

Öngider, N. (2014). Bilişsel davranışçı terapinin duygu durum ve anksiyete bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde kullanımı: Bir gözden geçirme çalışması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 3(2), 73-83.

Sütcü, S. T. (2016). Bilişsel Davranışçı Grup Terapileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(1), 1-2.

Şahin, M. (2019). Korku, kaygi ve kaygi (anksiyete) bozukluklari. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(10), 117-135.

luç, S., Tüzün, Z., Haselden, M., & Erbaş, S. P. (2015). Bell Nesne İlişkileri ve Gerçeği Değerlendirme Ölçeği'nin (BORTTI) Türkçe'ye Uyarlama Çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 18(4), 112-123.

Yandım, M. B. (2022). Bilişsel Davranışçı Terapi ve Yeni Kuşak Bilişsel Davranışçı Terapilerde Yaygın Kaygı Bozukluğunun Tedavisi. (Master's thesis).Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Yazgan-İnanç, B., & Yerlikaya, E.E. (2012). Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademi.

Zereyalp, M., Kurtoğlu, M. B., & Canahmet, B. O. Z. (2024). Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Çevrim İçi Yürütülen Bilişsel ve Davranışçı Terapi: Bir Olgu Sunumu. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 11(1), 163-185.

Published

2024-06-24

How to Cite

KARAEL, B., & KARAAZİZ, M. (2024). Review On Generalized Anxiety Disorder And Cognitive Behavioral Therapy. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(2), 71–82. https://doi.org/10.5281/zenodo.12511232

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>