Review On Obsessive Compulsive Disorder And Acceptance And Commitment Therapy


Abstract views: 55 / PDF downloads: 44

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12511470

Keywords:

Obssesive compulsive disorder (OCD), obsession, compulsion, acceptence and commitment therapy (ACT)

Abstract

The aim of this review is to examine the use of Acceptance and Commitment  Therapy in individuals with Obsessive Compulsive Disorder. This study employs a review methodology, without the use of fieldwork or any specific scales. The result of this study indicate that Acceptance and Commitment Therapy is effective in reducing symptoms, enhancing quality life and providing significant improvements in individuals with Obsessive Compulsive Disorder.

References

Akdağ, A. (2023). Obsesif kompulsif bozuklukta; Klasik bilişsel davranışçı terapi ve yeni nesil kabul ve kararlılık terapisi, karşılaştırmalı müdahale yaklaşımları. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 7(13), 45-61.

Avan, E. (2023). Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Obsesyon Türleri İle Psikodinamik Kişilik Organizasyonu ve Travmatik Yaşantı Arasındaki İlişksinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antalya.

APA (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. (DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Association.

Bilekli, İ. (2016). Zihinsel Bulaşma, Dindarlık, Kendini Affetme, Suçluluk ve Düşünce Eylem Kaynaşmasının Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptomlaroyla İlişkisinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinde Deneysel Bir Çalışma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Batuş, A. (2019). Obsesif Kompulsif Bozukluğu (okb) Olan Hastaların Gray’in Pekiştirme Duyarlılık Kuramına Göre İncelenmesi. (Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Cengiz, S. & Peker, A. (2020). Obsesif Kompulsif Bozuklukta EMDR Terapisinin Etkisi: Olgu Sunumu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1):201-217.

Çataloluk, A. & Karaaziz, M. (2023). Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı ile Tedavisi: Olgu Sunumu. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 6(6):781-793.

Dursun, A. & Akkaya, M. (2022). Kabul ve kararlılık terapisi odaklı deneysel araştırmalar: Sistematik bir gözden geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psyhiatry, 14(3):340-352.

Erdoğan, Ç. (2023). Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Bireylerde İntihar Düşüncesinin Depresyon, Umutsuzluk ve Dürtüsellik Düzeyleri İle İlişkisi. (Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara.

Ergüney Okumuş, F. E., Sertel Berk, Ö. & Yücel B. (2019). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Gevşeme Eğitimi ve Bilişsel Davranışçı Tekniklerin Uygulanması: Vaka Örneği. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 8(1):63-68.

Faraji, H., Parlak, D. & Tezcan, A. E. (2023). Obsesif kompulsif bozukluk ile duygu düzenleme güçlüğü ilişksi hakkında bir değerlendirme. İstanbul Gelişim Ğnşversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 809-909.

İskenderoğlu, İ. (2022). Obsesif Kompulsif Belirtiler, Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Kaygı Arasındaki İlişki: Covid-19 Sürecine Özgü Bir Çalışma. (Yayınlanmamış Yüksesk Lisans Tezi). Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Kayacan, İ., & Bingöl, T. (2023). Kabul ve kararlılık terapisi temelli psiko-eğitim programlarına bir bakış: Ulusal tezlerin derlenmesi. Journal of Sustainable Education Studies, (Özel Sayı (Ö2), 97-107.

Karamustafalıoğlu, K. O. (2010). Obsesif kompulsif bozukluk. The Journal of Turkish Family Physician 2010;1(1):1-10.

Karaca, P., Oktay, S. & Erden, G. (2020). Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde güncel psikoterapi yaklaşımları. Yeni Symposium, Cilt:58, Sayı:2.

Karakaya, B. (2023). Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Çocukluk Çağı Travması Düzeyi Yüksek ve Düşük Olan Bireylerin Psikodinamik Açıdan Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antalya.

Kırbaş, A. (2023). Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hatalarda Reaktif Olan ve Reaktif Olmayan Obsesyon Tiplerinin Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Karaman, D., Durukan, İ. & Erdem., M. (2011). Çocukluk çağı başlangıçlı obsesif kompulsif bozukluk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psyhiatry, 3(2);278-295.

Kul, A. & Türk, F. (2020). Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT) Üzerine Bir Derleme Çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (Özel Sayı ), Yıl:10, Cilt:16.

Öneker, T. (2017). OKB Tanısı Almamış Beliren Yetişkinlikte Obsesif-Kompulsif Belirtilerin ve Belirti Şiddetlerin Cinsiyet Açısından Dağılımının İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Türkiye Cumhuriyeti Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Sarıkaş, Ö. (2020). Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtilerinin Üstbilişler, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Ebeveynlik Biçimleri Çerçevesinde İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Şahin, H. E. & Ediboğlu, G. O. (2022). Obsesif kompulsif bozukluk: kısa bir gözden geçirme. Çukurova Tıp Öğrenci Dergisi, 2(2):51-58.

Şafak, S. (2023). Kabul ve Kararlılık Terapisi. Genç Uzmanlar.

Tatar, C. (2020). Obsesif Kompulsif Bozukluğa (OKB) Sahip Hastalar İle Psikiyatrik Tanısı Bulunmayan Bireyler Arasında Duygusal Yeme Düzeylerinin Karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Taşdemir, C. (2023). Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastalarda Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Duyusal Hassasiyetin Hastalık Yükü ve Klinik Prezentasyona Etkisi. (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Toprak, F., & Karaaziz, M. (2023). Kabul ve kararlılık terapisi perspektifinden obsesif kompulsif bozukluk ve bazı psikolojik değişkenler üzerine genel bir bakış. Journal of pure social sciences, 4(6), 62-79.

Twohig, M. P., Hayes, S. C., Plumb, J. C., Pruitt, L. D., Collins, A. B., Hazlet Stevens, H. & Woidneck, M. R. (2010). A Randomized Clinical Trial of Acceptance and Commitment Therapy vs. Progressive Relaxation Training for Obsessive Compulsive Disorder. J Consult Clin Psychol, 78(5):705-716.

Uluç, S., Tüzün, Z., Haselden, M. & Erbaş, S. P. (2016). Bell nesne ilişkileri ve gerçerği değerlendirme ölçeğinin (BORTTI) Türkçe’ye uyarlama çalışması. Klinik Psikiyatri, 18:112-123.

Vatan, S. (2016). Bilişsel Davranışçı Terapilerde Üçüncü Kuşak Yaklaşımlar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Cureent Appoaches in Psyhiatry, 8(3):190-203.

Yaya, B., İskender, C. & Karaaziz, M. (2022). Kabul ve kararlılık terapisinin depresyon tedavisinde etkililiği üzerine derleme. Pearson Journal of Socials Sciences & Humanities, Volume 7, Issue 22.

Yakın, D. (2023). OKB Tanısı Almış Bireylerde Temel İnançlar, Bilişsel Çaprıtmalar ve Denetim Odağı İlişkisinin İncelenmesi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Doğuş Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Yılmaz, B. (2018). Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde güncel yaklaşımlar. Lectio Scientific Journal of Health and Natural Sciences, C.1,S.2,21-42.

Published

2024-06-24

How to Cite

KAYMAKLILI, S., & KARAAZİZ, M. (2024). Review On Obsessive Compulsive Disorder And Acceptance And Commitment Therapy. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(2), 106–119. https://doi.org/10.5281/zenodo.12511470

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>