Addressing Social Anxiety Disorder (Social Phobia) In Cognitive Behavioral Therapy: A Case Report


Abstract views: 47 / PDF downloads: 94

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12512026

Keywords:

Anxiety, Social phobia, Cognitive Behavioral Therapy

Abstract

In this study, our 27-year-old client with social phobia was treated according to the DSM-5 diagnostic criteria for social anxiety disorder social phobia, according to cognitive behavioral therapy sessions were conducted. Our client has been experiencing intense anxiety that has been going on for the last 1.5 years; showing certain physical symptoms in the community (such as restlessness, sweating, tremors) and intense anxiety. He keeps silent against the injustice done, says that his anxiety increases along with the symptoms of being restless from being in society, staying away from social environments. The complaints of our client meet the DSM-5 diagnostic criteria. He wanted to get support by saying that being uncomfortable with this situation affects his work life and private life too much. Our client was given the necessary information at the first interview, psychoeducation was given about what a social phobia is, and the sessions continued. Our client was told about the progress process of what the school of cognitive behavioral therapy is. According to the cognitive behavioral therapy method, the following sessions, homework assignments and techniques were supported and the negative beliefs he formed in cognition were discussed. The negative basic beliefs we talked about were dealt with according to the school and the coping attitude increased every day, changes in the anxiety level were observed with a positive impression every session with the given techniques.

References

Ahi, Y., & Yurtseven, C. S. (2022). Sosyal Fobıde Bılışsel Davranışçı Terapı Tedavı Ve Teknıklerı: Bır Olgu Sunumu. The Journal of Academic Social Science, 132(132), 326-346.

Bilge, Y., Gül, E., & Birçek, N. I. (2020). Bir sosyal fobi vakasında bilişsel davranışçı terapi ve sanal gerçeklik kombinasyonu. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 9(2), 158-165.

Çıtak, S. (2018). Anksiyete bozukluklarında tedavi yaklaşımları: Psikoterapi ve farmakoterapi. Turkiye Klinikleri Family Medicine-Special Topics, 9(3), 141-149.

Doğan, T., & Okumuşoğlu, S. (2022). Toplumsal Kaygı Bozukluğu Olan Yetişkin Bireylerde Bilişsel Davranışçı Grup Terapilerinin Etkililiği: Bir sistematik gözden geçirme. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 19-38.

Dilbaz, N., & Açıkgöz,(2001).Ç. Sosyal Fobinin Tedavisinde Geri Dönüşümlü Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (RIMA).Klinik psikiyatri Dergisi, 4 ;14-23.

Dilbaz, N. (1997). Sosyal fobi. Psikiyatri Dünyası, 1(1), 18-24.

Ergün, N. (2005). Gençlerde Sosyal Fobi. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 4(1), 84-88.

Eldoğan, D., & Barışkın, E. (2014). Erken dönem uyumsuz şema alanları ve sosyal fobi belirtileri: Duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü var mı. Türk Psikoloji Dergisi, 29(74), 108-115.

Gültekin, B. K., & Dereboy, İ. F. (2011). Üniversite öğrencilerinde sosyal fobinin yaygınlığı ve sosyal fobinin yaşam kalitesi, akademik başarı ve kimlik oluşumu üzerine etkileri. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(3), 150-158.

Kaya,M.&Varol,K.(2004). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluluk; Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı Nedenleri. Doğu Batı Dergisi ,(2), 124.

Kermen, U., & Çınar, S. E. (2019). Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Bir Psikolojik Danışma Programının Ergenlerin Sosyal Fobi ve Mizah Düzeylerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 831-844.

Mercan, N., Oyur, E., Alamur, B., GÜL, S., Bengül ,S.(2012). İşyeri Yalnızlığı Ve Sosyal Fobi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 213-226.

Noyan, H., & Berk,S., Ö. (2012). Ergenlerde Sosyal Fobi, İçe Ve Dışa Dönük Kişilik Özellikleri Ve Okul Başarı Durumu. Psikoloji Çalışmaları, 27, 31-50.

Sütcü, S., & Yalçin, M. (2016). Yetişkinlerde sosyal fobinin tedavisinde bilişsel davranışçı grup terapisinin etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(Ek 1), 61-78.

Terlemez, M. (2018). Sosyal Fobinin Spora Etkileri. Uluslararası Beşeri Ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 2(2), 40-45.

Turan, M., Çilli, A. S., Aşkın, R., Herken, H., Kaya, N., & Kucur, R. (2000). Sosyal fobinin diğer psikiyatrik hastalıklarla birlikteliği. Klinik Psikiyatri, 3(3), 170-175.

Tosun, Ü., Güdek, K., & Zorlu, A. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2(2), 55-63.

Published

2024-06-24

How to Cite

AKKOÇ, N., & KARAAZİZ, M. (2024). Addressing Social Anxiety Disorder (Social Phobia) In Cognitive Behavioral Therapy: A Case Report. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(2), 179–186. https://doi.org/10.5281/zenodo.12512026

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>