Review On Obsessive Compulsive Disorder And Schema Therapy


Abstract views: 35 / PDF downloads: 26

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12510883

Keywords:

obsessive compulsive disorder, schema therapy

Abstract

The aim of this review study is to examine the use and effectiveness of schema therapy in individuals with obsessive-compulsive disorder. In this study, the review method was used and no field study or any scale was used. As a result of the studies, it was found that schema therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder helps the healing process of obsessive-compulsive disorder, reduces obsessive-compulsive symptoms and has a high level of effectiveness compared to other treatment methods. It has been observed that schema therapy plays an important role in the treatment of obsessive-compulsive disorder and is an effective method to achieve results in a short time. For this reason, it has been revealed as a result of the researches that schema therapy can be an effective and reliable therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder.

References

Angın, Y., Kızılgeçit, M. (2020). Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastalarda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Kader Algısı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2020): 73-105.

Atalay, H., Atalay, F., Karahan, D., Çalışkan, M. (2008). Early Maladaptive Schemas Activated in Patients With Obsessive Compulsive Disorder: A Cross Sectional Study. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 12(4):268-279.

Bahçepınar, E. (2019). Romantik İlişki Ve Partner Temalı Obsesyon ve Kompulsiyonların Şema Alanları Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisan Tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Basile, B., Tenore, K., Luppino, O. I., Mancini, F. (2017). Schema Therapy Mode Model Applied To OCD. Clinical Neuropsychiatry, 14(6):407-414.

Dizaj, S. S., Panahali, A. (2023). Effectiveness of Group Schema Therapy on Distress Tolerance and Obsessive Compulsive Symptoms in Patients with Obsessive Compulsive Disorder. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 30(3):393-403.

Gümüş, Ç., Alver, E. (2020). Obsesif Kompulsif Tedavisinde Sosyal Medya Etkisinin Önemi. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 611-622.

Jeffrey Young ve G. Brown, Young Schema Questionnaire, New York: Cognitive therapy center of New York, 1990, s.143.

Kılıç, B. S. S. P. (2019). Obsesif Kompulsif Belirtilerin Çocukluk Çağı Travma Türleri Ve Dissosiyatif Yaşantılarla İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi, İstanbul.

Kızılağaç, F. (2017). Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan Hastalarda Erken Dönem Uyumsuz Şemaların ve İçselleştirilmiş Damgalanmanın İncelenmesi. Kocaeli Üniversitesi.

Kim, J. E., Lee, S. W., Lee, S. J. (2014). Relationship Between Early Maladaptive Schemas and Symptom Dimensions in Patients With Obsessive Compulsive Disorder. Psychiatry Research, 215(1):134-140.

Korkmaz, S., Baykara, S., Gürok, M. G., Kaya, Ş., Taşçı, G., Atmaca, M. (2020). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Travmatik Yaşantılar. Dicle Tıp Dergisi, 47(4):903-910.

Köroğlu, E., İzmir, M., Aybaş, A., Kuzugüdenlioğlu, D. (1995). Obsesif Kompulsif Bozukluk. Medikomat Yayınları.

Onaral, G. (2021). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Üçüncü Kuşak Terapilerin Etkililiği: Bir Gözden Geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 13(2):292-331.

Özkan, Ö. S. (2019). Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Tanısı Almış Hastalarda Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ve Agresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Porgalı Zayman, E. (2016). DSM-5’te Obsesif Kompulsif Bozukluk. Çukurova Medical Journal, 41(2):360-362.

Samar, B. Ş. (2016). Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Almış Bireylerde Kendilik Tasarımlarının Erken Dönem Nesne İlişkileri Bağlamında Rorschach Testi İle Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Sarıkaş, Ö. (2020). Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtilerinin Üstbilişler Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve Ebeveynlik Biçimleri Çerçevesinde İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Sij, D. Z., Manshaee, G., Hasanabadi, H., Nadi, M. A. (2018). The Effects of Schema Therapy on Emotional Self Awareness Vulnerability and Obsessive Symptoms Among Patients With Obssesive Compulsive Disorder. Mod Care Journal, 15(2).

Şahin, H. E., Ediboğlu, G. O. (2022). Obsesif Kompulsif Bozukluk: Kısa Bir Gözden Geçirme. Çukurova Tıp Öğrenci Dergisi, 2(2):51-58.

Toprak, T. B. (2018). Dini Obsesyon Ve Kompulsiyonların Psikoterapisinde Kuramlar, İmkanlar, Sınırlılıklar. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1(1):123-141.

Toptaş, B. (2019). Kuramsal Çerçeveden OKB. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2(3):94-109.

Tunçel, T. (2019). Evli Bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Algılanan Ebeveynlik Stilleri, Şema Sürdürücü Başa Çıkma Davranışları Ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkiler: Şema Terapi Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Vresswijk, M. V., Broersen, J., Nadort, M. (2023). Şema Terapi El Kitabı Teori, Araştırma ve Uygulama. Eğiten Kitap Yayınları.

Yaka, A. İ. (2011). Bağlanma, Erken Döneme Yönelik Şemalar, Öz-Yönetim Ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Yalçın, N. (2021). Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Kuram Ve Psikanalitik Kuram Perspektifinden Karşılaştırarak İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.

Yılmaz, B. (2018). Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Lectio Scientific Journal of Health and Natural Sciences, 1(2)-21-42.

Young J. E., ve Brown, G. (1990) Young Schema Questionnaire, Cognitive therapy center of New York, New York.

Published

2024-06-24

How to Cite

ÇALIŞKAN, E., & KARAAZİZ, M. (2024). Review On Obsessive Compulsive Disorder And Schema Therapy. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(2), 57–70. https://doi.org/10.5281/zenodo.12510883

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>